deutsche flagge  Deutsch     english flag  English     nederlandse vlag  Nederlands
   

  Corona virus       Geneesmiddelen       Coma therapy       Start
  Wachkoma Therapie
  Start
   
hpi-OPLEIDINGEN & INFORMATIE THERAPIE COMA EN AUTISME

Coma, therapie en opleidingen
h p i - therapie

Dagboek van een patiënt in COMA

EEN BLOG OVER COMA

Is onderzocht, welke invloed het heeft, wanneer de patiënt in coma de hele dag geholpen wordt om zich te bewegen, zonder dat hij blootgesteld wordt aan prikkels, die ook door gezonde mensen als pijnlijk worden ervaren?

  Naar boven  


Vrijdag 20 Augustus 2021

Lees- en rekenproblemen.

MOEITE MET LEZEN EN SCHRIJVEN?

staat op de reclameborden op straat. Schaam je niet maar bel: 0617366520 (oid). Een gevolg van de acht miljard euro extra, die beschikbaar zijn gesteld voor het onderwijs, omdat de leerlingen die achterstanden hebben, door de Corona-lock-down niet wijzer geworden zijn? Commerciële bijlesbedrijven doen daardoor goede zaken. Waren het eerst welgestelde ouders, die privé bijles voor hun hulp-behoevende-kinderen betaalden, nu zijn het scholen, die bij de commerciële bijlesbureaus tijd inkopen, in de hoop, dat de kinderen, die niet het gewenste niveau halen, het door deze extra lessen wèl doen.

Doch, de kans daarop is gering! De mens heeft niet alleen behoefte aan mentale oefening, maar aan een algehele aanpak, waardoor de kennis op „ruggenmerg-niveau” komt en dat gebeurt niet door de computer te gebruiken, maar door het fysieke systeem te betrekken bij de input. Een van de manieren is het opschrijven van de informatie, die men tot zich wil nemen. Een andere manier is het uitspreken van de informatie, die men wil onthouden. Algemeen ondersteunend hiervoor is het fysiek bewegen in het algemeen. Bijvoorbeeld sporten!

En kinderen en volwassenen, die duidelijk moeite met lezen, schrijven of rekenen hebben, doen er goed aan om sensomotorische oefeningen te doen.

Bijvoorbeeld:

Lopen en in de handen klappen als een voet op de grond komt.

Of:

Een voet op de onderste trede van de trap zetten, de andere voet ernaast en de eerste voet weer terug op de vloer en de andere voet er weer naast – en dat 33x achter elkaar.

Als dat zonder haperen gaat, klap dan in de handen als de rechter voet op de trap komt. Als dat goed gaat, klap dan als de rechter voet op de grond komt.

Als dat goed gaat, klap dan in de handen als de linker voet op de trap komt. Als dat goed gaat, klap dan als de linker voet op de grond komt.

En als beide goed gaan: klap dan in de handen als een voet op de trap of op de grond komt en zorg ervoor, dat het een gelijk ritmisch geheel wordt.

Een ander voorbeeld:

Ga staan en hef de rechter knie en tik de knie met de linker hand aan, zet de rechter voet weer op de grond en hef de linker knie en tik met de rechter hand de linker knie aan en zo voort, dit wordt de „kruisloop” genoemd. 55x elke knie aantikken.

Als het goed gaat, doe dan hetzelfde, terwijl je naar

1. rechtsboven kijkt 55x

2. linksboven kijkt 55x

3. linksonder kijkt 55x

4. rechtsonder kijkt 55x

5. afwisselend van rechtsboven naar linksonder en weer terug naar rechtsboven naar linksonder enz. kijkt 55x

6. afwisselend van linksboven naar rechtsonder en weer terug naar linksboven naar rechtsonder enz. kijkt 55x

Nog een voorbeeld:

Tik met de rechter wijsvinger de neus aan en grijp het rechter oorlelletje met de linker duim en wijsvinger ←→ wissel dit af met: tik met de linker wijsvinger de neus aan en grijp het linker oorlelletje met de rechter duim en wijsvinger.

Nog een:

Muizentrapje: De rechter wijsvinger op de linker duim, rechter duim op linker wijsvinger ←→ rechter wijsvinger draait naar voren om aldaar de linker duim weer te ontmoeten, die naar achteren om de rechter duim en linker wijsvinger gedraaid is ←→ rechter duim en linker wijsvinger draaien naar boven om linker duim en rechter wijsvinger en ontmoeten elkaar weer enz.

Er zijn nog heel veel andere sensomotorische oefeningen, die door therapeuten aangeboden worden en ook door gymnastiekleraren gegeven kunnen worden. Wanneer de helft van het bedrag, dat bedoeld is om de leerlingen, die hulp nodig hebben, besteed zou worden aan gezamelijke sensomotorische bewegingslessen, zou het een veel beter langdurig effect hebben, dan wanneer men een „bijles bedrijf” dat hulp biedt bij: "Moeite met lezen en schrijven" in de arm neemt.

Een gerichte en alles beïnvloedende sensomotorische behandeling leidt tot verbetering van zowel het taalkundig inzicht als ook het mathematisch inzicht, waardoor de leerling, die moeite met een bepaald vak heeft, daar met meer plezier aan zal werken.

De boven beschreven oefeningen lijken dom, maar consequent dagelijks doorgevoerd, hebben zij een onverwacht positief effect op de leerling én op de ouder, die meedoet.

De andere helft van het beschikbare bedrag kan dan besteed worden om de leraren, die het nu niet lukt om alle leerlingen op het gewenste niveau te laten komen binnen de daarvoor beschikbare tijd, te leren hoe zij de sensomotorische oefeningen in hun dagelijkse lessen kunnen inbouwen, zodat alle leerlingen mee kunnen komen en zij zelf ook weer meer plezier in het lesgeven krijgen.

 

  Naar boven  


Vrijdag 23 Juli 2021

Groepsimmuniteit.

Op radio NPO1 (vroeger Hilversum 1, dat niet te verwarren was met Nederland 1, zoals de televisiezender genoemd werd) is te horen, hoe er, o.a. door Marli Huijer, gedacht wordt over een „passieve vaccinatieplicht”, terwijl in Tokyo steeds meer sporters en begeleiders positief getest worden, ondanks de bewegingsbeperkingen, waaraan zij zich moeten houden én het feit, dat zij volledig ingeënt zijn en dus komt de vraag op, of alle chauffeurs van het vervoer, waar de sporters en andere aanwezigen gebruik van maken, ook dagelijks getest worden?

Ook komt de vraag op, waarom er alleen maar gesproken wordt over vaccinatie, terwijl degene, die met het covid-virus in aanraking gekomen is, weerstand opbouwt. In het begin van de pandemie werd er gesproken over een natuurlijke groepsimmuniteit, maar dat idee lijkt volledig verdwenen te zijn, terwijl er vele mensen zijn, die postief getest worden en dus immuniteit opbouwen?

Hoe zou het zijn, wanneer van elke burger het bloed onderzocht wordt op de aanwezigheid van antilichamen tegen het covid-19 virus. Hoe groot zou de groep dan zijn? Er van uitgaande, dat iedereen, die in aanraking is geweest met het covid-virus, immuniteit heeft opgebouwd, moet deze groep groter zijn dan de groep met mensen, die gevaccineerd zijn.

En het zou interessant zijn om te kijken hoeveel van de mensen, die zich niet hebben laten vaccineren, hoeveel antistoffen in hun bloed hebben en hoeveel antistoffen de mensen, die zich wel hebben laten vaccineren in hun bloed hebben.

En dit natuurlijk ook bij de mensen, die in het ziekenhuis belanden. Aangezien intussen gebleken is, dat een vaccinatie een positieve covid-test niet kan voorkomen, lijkt het verstandig om te gaan onderzoeken of er meer duidelijkheid te verkrijgen is over een natuurlijke weerstand tegen het covid-virus. Daarvoor moet wellicht de homeopathie te hulp geroepen worden.

Per slot van rekening zijn mensen niet allemaal gelijk. Er zijn verschillende soorten mensen, waarbij niet aan geslacht of huidskleur gedacht wordt, maar aan constitutie, zoals in de homeopathie beschreven. Een „tuberkel-type” zal anders reageren dan een ander type en zal mogelijk meer neigen naar ziek worden door een bacil dan door een virus?

Denken, dat alleen chemisch vervaardigde middelen tot de benodigde groepsimmuniteit zullen voeren, betekent, dat men ontkent, dat de mens in staat is zichzelf te beschermen, wanneer dat mogelijk is en dat ook doen zal, wanneer dat nodig is. Er van uitgaan, dat iedereen, die niet gevaccineerd is, een gevaar voor zijn omgeving is, betekent, dat men niet vertrouwt op de levensdrang van de mens, want, zoals boven geschreven, zal de mens antistoffen maken, wanneer hij met een ziektekiem in aanraking komt. En vele mensen zijn vóór maart 2020 al in aanraking gekomen met het covid-19 virus, zelfs toen het nog geen naam had.

Toen werd er, zoals ook in de jaren 1916-1920, gesproken over een „heel gemene griep”, die een eeuw geleden later de naam kreeg van „Spaanse griep”. Vóór januari 2020 waren er ook in Nederland al mensen, die normaal nooit griep krijgen, die wel lelijke griep kregen, waardoor het traplopen moeilijk werd, en die na een paar dagen of soms weken, weer aan het werk gingen. Niet iedereen wordt ziek, dus hoeft ook niet iedereen zich te laten inenten? Een zieke wordt niet aangestoken, maar steekt zichzelf aan. Hij of zij heeft de keuze om wel of niet de ziekteverwekker op te nemen en in het lichaam de strijd daarmee aan te gaan.

 

  Naar boven  


Donderdag 17 juni 2021

Energietransitie of Watervoorziening.

Het is toch wat, dat het niet het ministerie van milieu is, maar dat het de algemene rekenkamer is, die erop moet wijzen, hoe gevaarlijk het gebruik van aardwarmte is. De algemene rekenkamer wijst erop, dat het boren van 2000 meter (2 kilometer) diepe gaten het risico met zich meebrengt, dat het water, dat dan opgeboord wordt, vol zit met chemicaliën, die het grondwater, dat gebruikt wordt voor drinkwater, vervuilen en onbruikbaar maken voor de drinkwatervoorziening. Drie waterputten zijn hierdoor reeds gesloten worden.

Hoe komt het, dat er überhaupt vergunningen worden afgegeven om 2 kilometer diep te boren in de aarde?

In het kader van energietransitie wordt het gebruik van de aardwarmte gezien als een oplossing van de energiebehoefte en het is de vraag, of er nagedacht is over de gevolgen? Enige jaren geleden was Kernenergie de oplossing, zonder dat er een oplossing was voor het kernafval. Men verwachtte dat er wel een goede oplossing zou komen voor het onschadelijk maken van dit afval. Bestaat die oplossing al?

Of is er alleen maar méér afval, omdat in de medische wereld tegenwoordig ook radioactief afval wordt geproduceerd?

In Amerika komt schaliegas uit de waterleiding, in Duitsland was een gemeente, die op den duur geld wilde sparen aan stookkosten en daarvoor bereid was om veel te investeren: een diep gat werd geboord zodat de aardwarmte gebruikt zou kunnen worden voor de verwarming van het te renoveren en uit te breiden stadhuis.

Het werd een waarschuwing voor de wereld? Tijdens het boren bleek er water in een onderliggende, kalkhoudende aardlaag gelopen te zijn, waardoor de aarde omhoog kwam. Niet meteen, maar langzaam maar zeker, waardoor de huizen gingen barsten.

Het stadhuis is gerenoveerd, pleisters zijn op de scheuren geplakt
en jaren later is de grond nog steeds niet tot rust gekomen.

Het wordt langzaam duidelijk, dat de aarde geen dode bol is, maar een levend, bewegend mechanisme, dat door de mens te weinig gerespecteerd wordt? Het zou goed zijn, als de mens weer de oude wetenschap, die de indianen nog steeds kennen, toe zou passen.

Doch helaas, de („moderne”) mens denkt, dat alles maakbaar is en dat hij zijn wensen moet vervullen om gelukkig te zijn. Hij denkt er niet over na, waarom hij zoveel electrische apparaten in huis heeft en gebruikt, hij wil met cryptomunten betalen, omdat dat „onafhankelijk” is en realiseert zich niet, dat er geen cryptomunt meer bestaat als er geen electriciteit is!

Hoe zou het zijn, als de Overheid de aanschaf en het gebruik van een ligfiets of TWIKE zou stimuleren? De Twike is een overdekte ligfiets, waar 2 personen in kunnen, die beide kunnen trappen én die een accu heeft, waardoor de fiets 80 km per uur kan rijden. Door het trappen kan de accu opgeladen worden, zoals ook de accuoplaadhometrainer, die nog niet in fabrieksproductie is genomen. Omdat dan niemand meer naar de sportschool gaat?

Mensen gaan niet naar de sportschool om hun lichaam te trainen, maar voor de contacten, die men daar opdoet. Anders zouden zij de oefeningen wel gewoon thuis doen. Het zou wel heerlijk zijn, wanneer de apparaten in de sportschool de energie, die de sporters gebruiken, om zouden zetten in electrische energie, waarmee de sporters hun mobieltje konden opladen of de lampen en computer van de sportschool van electriciteit zouden worden voorzien.

  Naar boven  


Woensdag 15 juni 2021

Gouden koets in museum staat.

De Gouden Koets is volop in de aandacht op het ogenblik. Zij is vijf jaar buiten beeld geweest, want zij was aan een grondige onderhoudsbeurt toe. In 1898 werd zij door het volk aan de Koningin geschonken en in de laatste jaren jaarlijks bij het bekendmaken van de begroting door het staatshoofd in Den Haag, gebruikt op weg naar de Regeringsgebouwen, wat voor menigeen een jaarlijks terugkerend feest werd.

Eindelijk weer eens een reden om naar Den Haag te reizen om die prachtige koets in beweging te kunnen aanschouwen en in Den Haag een dagje feest te vieren.

De tijden veranderen, Nederland is geen wereldmacht meer met kolonies, waarvoor een groot leger nodig is, de slavernij is afgeschaft en er wordt getracht om herinneringen daaraan uit het dagelijks leven te verbannen.

Er wordt niet gesproken over de leugen, die Sinterklaas is waardoor kinderen het vertrouwen in hun ouders verliezen, maar over Zwarte Piet, die door de huidige kinderen met open armen tegemoet gezien wordt, omdat deze steevast de handen met lekkere snoepjes vult.

Dat was vroeger wel anders: toen werd Zwarte Piet gebruikt om het kind bang te maken gestraft te worden voor het niet-luisteren naar ouders, leraar of andere autoriteit. Het kind van toen heeft ondertussen ook een paar keer de handen door Zwarte Piet met snoepjes laten vullen en is zich bewust, dat het verdwijnen van Zwarte Piet als hulp van Sinterklaas, niet de aandacht zou moeten krijgen, die het krijgt, maar dat het bestaan van de leugen, die Sinterklaas is, die aandacht zou moeten krijgen.

Nu is de beweging, die de gouden koets van de straat wil hebben omdat deze herinnert aan de slavernij en het koloniale verleden, volop in de aandacht, waarbij gelukkig ook iemand het woord krijgt, die weet heeft van de pijn, die andere mensen zullen hebben, als de Gouden Koets van straat gehaald wordt en níet meer gebruikt zou worden op Prinsjesdag.

Het lijkt erop, dat de beste oplossing van het probleem is, dat de Gouden Koets in het museum gestald wordt en daar alle afbeeldingen en intensies en wat nog meer over die Koets verteld kan worden, aan elke bezoeker duidelijk gemaakt worden én dat de Gouden Koets voor Prinsjesdag uit het museum gehaald wordt en gebruikt wordt, zoals dat in de jaren vóór de grote onderhoudsbeurt gebruikelijk was.

Het verbannen van de Gouden Koets naar het museum, zou betekenen, dat alleen mensen, die aldaar op bezoek komen, de Gouden Koets zouden kunnen bewonderen. Wanneer de Gouden Koets door Den Haag rijdt op Prinsjesdag, komt zij op de televisie en kan iedereen in het land de Koets in beweging bewonderen en kan verteld worden, wat de geschiedenis van de Koets en van Nederland is. De Gouden Koets níet meer door de straten laten rijden, verandert de geschiedenis van Nederland niet !

  Naar boven  


Woensdag 15 juni 2021

Zwanger treinen in de klas.

In België mag de vrouw, de laatste vier maanden van haar zwangerschap in de trein in de eerste klasse plaatsnemen, zonder daarvoor bij te betalen, zodat zij niet hoeft te zoeken naar een comfortabele, fijne plek, want er wordt van uit gegaan, dat elke plaats in de eerste klasse een comfortabele fijne plek voor een zwangere vrouw is.

En nu is er in Nederland een initiatief om hetzelfde recht te geven aan zwangere vrouwen, ondanks dat er "priority plaatsen" zijn, die bedoeld zijn voor ouderen, zwangere vrouwen en anderen, die behoeftig zijn.

Degene, die het plan op de radio presenteert, is zich bewust van de "Proirity plaatsen" en het feit, dat die o.a. bedoeld zijn voor de zwangere vrouw, maar.... Helaas zijn er mensen, die geen eerbied hebben voor grijze haren, een zwangere vrouw of "behoeftige" en die dus blijven zitten, ook als zij op een "priority plaats" zitten.

Het is goed, als een ieder zich bewust is van het feit, dat niet altijd zichtbaar is, welke behoeften iemand heeft. Ook de jongere, die niet opstaat, doet dat, omdat hij behoeften heeft. Misschien probeert hij of zij op deze wijze aandacht te krijgen?

In ieder geval zou het goed zijn wanneer we weer respect voor elkaar zouden hebben en misschien wel vanuit "wat ik wil wat mij geschiedt, zo handel ik" zouden leven. Dan zou de Kamer en Wettenmaker het niet in zijn hoofd halen om regels te maken, waardoor de burger naar de rechter moet om de uitkering te krijgen, waar hij volgens de bedoeling van de wet recht op heeft, maar die door de manier waarop die wet uitgevoerd wordt, niet krijgt. De rechter geeft de burger gelijk, maar stuurt hem terug naar de wetgever voor de uitvoering van de bedoeling van de wet.

Iemand, die werkloos wordt, kan pas een week voor de datum van ingang zich werkloos melden en wanneer 1 februari een zaterdag is, maakt het UWV er 3 februari van, want "werkloos kun je niet in het weekeinde worden als je niet uitdrukkelijk op zaterdag werkt volgens je contract"! Dat je feitelijk zowel op zaterdag of zondag gewerkt hebt, wil het UWV niet weten, want dat is alleen maar lastig, heel lastig.

In plaats daarvan, kort het UWV 1,75 dag op de uitkering, ook als het de maand februari betreft, waarin niet meer dan 20 werkdagen zijn in een normaal jaar, wat ook geldt in een schrikkeljaar als het begin van de werkloosheid op zaterdag is.

De korting is niet zo groot als bij de burger, die na het begin van zijn werkloosheid ziek wordt en vervolgens niet meer arbeidsgeschikt wordt en van wie de uitkering gebaseerd wordt op de betaling, die het UWV deed en die een maand achter liep op die van het salaris, zodat er in feite een maand te weinig meegeteld werd voor het vaststellen van de uitkering. Doch juist voor die burger, die weinig verdient, zijn dergelijke kortingen, die de overheid doorvoert zonder dat die in de bedoeling van de wet zijn, van groot belang en tonen hoe invoelend "Den Haag" en de wetmakers zijn en hoe weinig zij zich voor kunnen stellen wat € 25 voor deze burger waard is. Het vertrouwen in de Overheid wordt zo enorm geschaad.

En het is duidelijk, dat deze werkwijze veel geld kost, want er wordt wel degelijk geprotesteerd tegen deze handelwijze, waardoor in het uiterste geval de rechter aan het werk gezet wordt, wat veel tijd en dus geld kost, die weer aanleiding is tot nog meer mensen te korten in hun uitkering?

Zo verplicht de overheid ondernemers om m.b.v. een aan internet aangesloten computer aangifte te doen, zonder zich bewust te zijn, dat er hele kleintjes zijn, die geen geld over hebben voor een internetaansluiting thuis en die graag op papier aangifte doen, na de ervaringen met de overheid, zodat zij kunnen zien wat zij doen. Hier is niet het UWV de uitvoerende dienst, die regels hanteert, waardoor de hulpbehoevende burger minder geld krijgt, dan hij volgens de bedoeling van de wet recht op heeft, maar de Belastingdienst, die er, net zo als menig ander Rijksdienst, vanuit gaat, dat iedereen in internet kan en niet bereid is om mensen, die aangeven, dat zij dat niet kunnen, te helpen, want "zo zijn de regels nu eenmaal, daarvoor moet U in Den Haag zijn!"

  Naar boven  


Woensdag 9 juni 2021

AOW of verplicht pensioen?

Wie bepaalt waarom wat voor wie?

Er wordt gezegd, dat er mensen zijn, die niet van de AOW kunnen rondkomen.

Waarom kunnen deze mensen niet van de AOW rondkomen?

Degene, die van een minimum heeft moeten rondkomen en elke cent driemaal heeft moeten omkeren tijdens zijn of haar aktieve leven, verheugt zich over het bedrag, dat elke maand op de rekening wordt betaald als men recht heeft op AOW.

Wanneer men niet het hele leven in Nederland gewoond heeft, heeft men niet recht op de volledige AOW en wanneer men dan geen extra inkomsten heeft, wordt het inderdaad zeer moeilijk om van bijvoorbeeld de halve AOW rond te komen, behalve, als men een huurwoning heeft, want dan kan men recht hebben op huur- en zorgsubsidie, die tegenwoordig „toeslag” genoemd wordt. Degene, die een eigen huis heeft, kan dan door een kamer te verhuren, zijn AOW aanvullen, behalve, wanneer de overheid die inkomsten aftrekt van de uit te keren AOW.

De burger, die geleerd heeft om met weinig geld uit te komen, zal genoeg hebben aan de AOW uitkering, wanneer die zo hoog is, dat noodzakelijke uitgaven voor woning, water en energie, verplichte verzekeringen en dagelijks onderhoud, ervan betaald kunnen worden. Dat bedrag wordt berekend als bestaansminimum.

Er wordt op de radio gezegd, dat er mensen zijn, voor wie de AOW uitkering niet hoog genoeg is en dat die mensen schulden maken, omdat zij gewend zijn aan een uitgiftepatroon, dat te hoog is voor de AOW uitkering en dáárom wordt er gesproken over een verplichte pensioendeelname. Er wordt daarbij voorbijgegaan aan het feit, dat deze mensen kennelijk niet geleerd hebben om hun uitgifte patroon aan te passen aan hun inkomsten.

Soms is de overheid daaraan schuld, omdat zij de spelregels tijdens het (levens)spel verandert, zoals het invoeren van een verplichte ziektekostenverzekering, zonder daarbij in de gaten te hebben, dat de zelfstandig ondernemer of iemand, die geen betaald werk heeft, een premie moet betalen, die hij niet kan betalen, omdat hij niet zoveel verdient. In Nederland is er subsidie, maar niet iedereen komt daarvoor in aanmerking.

In Noorwegen bestond indertijd een landelijke ziektekostenverzekering, waarvoor alléén mensen, die iets verdienden een (procentuele) premie betaalden (zoals vroeger in Nederland de ziekenfondspremie, maar dan voor iedereen), terwijl een ieder er verzekerd was. Oók degene, die thuis zat, omdat hij of zij geen betaald werk buitenshuis had ! Het grote voordeel van één landelijke ziektekostenverzekering bleek niet alleen de uniforme tarieven, maar ook de uniforme voorzieningen. Elke gemeente had recht op dezelfde voorzieningen. Natuurlijk was het niet zo, dat in elke gemeente alles vorhanden was, maar iedere therapeut kon een beroep doen op de hulpmiddelencentrale voor hulpmdidelen, maar ook voor specialistische therapeutische hulp en vakkundige ondersteuning.

Het „verdien”-model, dat in Nederland op alle fronten hoogtij viert, maakt dat de politiker, die ziet, waar het mis gaat, daaraan ten onder gaat en de burger, die vanaf 1 februari werkloos is, gekort wordt op zijn uitkering wanneer 1 februari in het weekeinde is en dat er heeeel veel mensen zijn, die proberen iets te verkopen (bv. een energiecontract of een telefooncontract) en daarvoor niet veel verdienen, terwijl de burger die diensten, die in principe overbodig zijn, wel moet betalen. Want het is wel heel erg blauwogig om te denken, dat als je elk jaar overstapt naar een andere aanbieder, dat je dan minder geld uitgeeft. Per slot van rekening zou alles goedkoper kunnen zijn als er niet zo veel tussenstations waren.

Wanneer de AOW voorziening weer zijn oorspronkelijke functie zou krijgen en een ieder, die geld verdient, daarvan hetzelfde percentage af zou dragen voor de AOW-pot, terwijl alleen de mensen, die die AOW ook inderdaad nodig hebben, er gebruik van zouden maken, zou er geen verplicht extra pensioen nodig zijn?

Vele zelfstandigen zonder personeel weten, dat zij na het bereiken van de AOW-leeftijd, er goed aan doen om te blijven werken, om hun behoeften te vervullen. Die behoeften zijn niet alleen financieel, maar ook het werk op zich, dat zoveel voldoening geeft, dat men het lage inkomen op de koop toe neemt.

Wanneer men wil, dat een ieder solidair met de ouderen en jongeren is, dan lijkt mij het het beste om een procentuele AOW-premie van inkomen in te stellen. Dat betekent dan o.a. dat de politicus meer premie betaalt dan de vrijwilligster, die verder geen betaald werk heeft. En wanneer dan ook nog de uitkering afhankelijk wordt van de status quo en het inkomen van de gepensioneerde, is er m.i. sprake van optimale solidariteit.

Het is ook goed om zich bewust te worden, dat er altijd mensen zullen zijn, die niet rond kunnen komen met het geld, dat zij tot hun beschikking hebben !

 

  Naar boven  


Woensdag 26 mei 2021

OVER SPANNEN BURN OUT

Er is weer een minister afgehaakt. Er wordt gesproken over „burn out” en het is de vraag of dat hetzelfde is als „overspannen”. Dat is een uitdrukking, die met heel veel moeite en schaamte geuit wordt.

En van alle tijd is. In 1919 haakte er ook een minister af, omdat hij zich niet langer capabel voelde om het vele werk dat er gedaan moest worden, te doen. Hij bleef echter bereid om in de Kamer te werken en kreeg een jaar later een zetel in de eerste Kamer, die hij met graagte aannam, want het geld, dat dat opleverde was zeer welkom.

Ruim honderd jaar later wordt er gesproken of er misschien 100 Kamerleden bij moeten komen en/of 400 mensen ondersteunend personeel. (Waar gaat dat van betaald worden ?) De bovenstaande minister, die afhaakte, gebruikte een deel van zijn vergoeding om een privé secretaris aan te stellen, die net klaar was met zijn universitaire studie en die dus nog niet het „klappen van de politieke zweep” kende. Deze privé secretaris was in het begin dus meer een last dan een opluchting, want hij moest opgeleid worden zodanig, dat hij de minister kon ontlasten. De minister was zeer tevreden over de jonge werknemer, die zeer leergierig en werklustig was.

Er wordt veel gespeculeerd over wat de oorzaak is en hoe kan worden voorkomen dat mensen overwerkt of overspannen raken of „burned out”. Als gekeken wordt, hoe de Haagse politiek werkt, blijkt er een heel groot verschil met vroeger. Toen werden er moties ingediend en vragen gesteld om werkelijk het verschil te maken, terwijl dat nu gebeurt (volgens kenners) om aandacht te krijgen als indiener, met het gevolg dat het geen 10, maar 333 moties en vragen per maand zijn.

Het lijkt erop, dat het niet meer gaat om de kwaliteit van de motie of de vragen, maar om de kwantiteit. Er is eens een vraag gesteld over de weigering van het Nederlandse leger om een HTS-wegenwaterbouwkundig ingenieur op te nemen. De ingenieur wilde de opleidingsmogelijkheden hebben, die voor een wegenwaterbouwkundig ingenieur in het leger bestaan, maar het leger was niet bereid om deze ingenieur op te nemen, omdat het geslacht niet zo was als dat van de dienstplichtigen.

Dankzij het stellen van de vraag in de Raad van State, kreeg deze ingenieur het aanbod om toch opgenomen te worden, maar daar werd meteen bij vermeld, dat de kansen, die in het leger aan deze ingenieur geboden zouden worden, beperkt zouden zijn. Van te voren, zonder dus enige kwaliteitsmeting, werd besloten, dat er alleen binnenaktiviteiten voor deze ingenieur mogelijk zouden worden. De reden, waarom de uitdaging niet aangegaan werd.

Nu, 42 jaar later, zijn er meer vrouwen in het leger en worden er veeeeel meeeer vragen in de Kamer gesteld. Er is veel veranderd in het leven. De computer is uitgevonden en als iemand het over „mail” heeft, bedoelt hij niet de brief, die door de Nederlandse, Engelse of Franse post werd vervoerd.

Nee, er wordt dan meestal een internet bericht bedoeld, dat, meestal, geen 8 A4 tekst bevat waarin de ervaringen van het dagelijks leven worden medegedeeld. De echt moderne mens gebruikt zelfs de mail niet meer, maar ept. En schrijf misschien zelfs eptaal, waarbij de 4 voor „voor” gebruikt wordt of de 2 voor „aan”, wat voor de ouderwetse woordgebruiker onbegrijpbaar is.

Vroeger was niet alles beter, maar in ieder geval anders. De brief, die met de post gestuurd werd, kwam 's avonds nog aan, als hij voor 10 uur op de bus gedaan werd. En de brief, die over zee moest, deed er weken over. Want het vliegtuig bestond ook nog niet. In ieder geval leerde men toen ook hoe met de eigen energie zodanig om te gaan, dat men het uithield.

En soms lukte dat dus niet, zoals voor de minister gold, die in 1919 opstapte. Hij kon niet meer. En dat had waarschijnlijk te maken met de ziekte, die hij 18 jaar eerder had en die de reden was het leger te verlaten.

Het Nederlandse politieke systeem is net zo goed een kweekvijver voor „burn out” of „overspannen” als alle andere situaties. Het politiekorps, waar menig agent steeds weer blootstaat aan persoonlijk gevaar door agressieve burgers, de medewerker in de gezondheidszorg, waarvoor hetzelfde, misschien in mindere mate, maar daarvoor meer ervaring met ziekte en dood ervarend, geldt, maar ook de medewerkers in het onderwijs, in de winkel, in de bank, ondanks dat je daar geen geld meer kunt halen, de fabriek, het distributiecentrum enz. enz., overal kun je overspannen raken.

Soms heeft iemand zo’n toestand nodig om tot zichzelf te komen en het antwoord op de vraag: „Waarom doe ik dit eigenlijk?” tot zich te laten komen en daarna wellicht de vraag te stellen: „Wat kan ik nu gaan doen?”

We leven met miljoenen in een stad of in een land en ieder heeft zijn eigen sores en dat is nooit meer dan men kan verdragen. Het is precies zoveel, als nodig is om te leren dragen en daarna misschien dankbaar voor te zijn.

Volledig afhankelijk raken van een uitkering bijvoorbeeld is in veler ogen „misdadig” of in ieder geval „onnodig”. Doch de mensen, die een soortgelijke mening hebben, zijn er zich vaak niet van bewust, dat er vele mensen hun brood verdienen doordat er anderen zijn, die afhankelijk zijn van een uitkering. En dat er mensen zijn, die blij zijn, dat zij een ander met iets kunnen helpen.

Helaas is die hulp voor de afhankelijke niet altijd een hulp, vooral niet, als de overheid dan in zijn regels heeft staan, dat de afhankelijk niet niet thuis mag slapen of niet niet zelf zijn boodschappen mag betalen of niet geregeld bij een ander mag eten enz....

De politiek doet er, mijns inziens, goed aan om te kijken, hoe zij werkt. Overal wordt over energie gesproken, maar nog te weinig wordt het gebruik van fysieke menselijke energie gepromoot. De TWIKE is in Nederland nog amper bekend, terwijl Nederland een fietsland is en de TWIKE een fiets met een accu en een autonummerplaat, want je kunt er 80 km per uur mee bereiken. Hoe zou het zijn, als alle politici een TWIKE zouden gaan gebruiken voor het verkeer binnen 80 km vanaf Den Haag of de plaats, waar zij het meest zijn? In die tijd zouden zij onbereikbaar kunnen zijn, terwijl zij fysiek in beweging zijn en het zou misschien ook nog een hoop CO2 uitstoot schelen?

In ieder geval zou het een goed voorbeeld zijn voor de burger, die moeite heeft om niet met de auto te gaan, omdat hij bang is nat te worden. Want de TWIKE is een „elektrische ligfiets” met overkapping, waarin je met zijn tweeën droog blijft terwijl je fietst ! Ideaal toch, voor Nederland en daarbuiten !

Heeft U een TWIKE in de garage staan, die U kwijt wilt? Bel even 0031 617 366 520 en ik kom hem met alle plezier gratis ophalen!

 

  Naar boven  


Dinsdag 18 mei 2021

TRANS FOOB

Op de radio is te horen, hoe gereageerd wordt op een artikel in N.R.C. over trans jongens en meisjes en behandeling, die leidt tot het andere geslacht. Min of meer, neem ik aan.

Tammy is niet tam, en heeft ervaring. Is ooit geboren en heeft zich laten opereren, zodat het lichaam nu beter past bij het idee, dat indertijd pastte bij het gevoel van.

Het wordt de schrijver kwalijk genomen, dat hij over jongetjes en meisjes spreekt en ik moet bekennen, dat ik elke keer, wanneer het thema "trans" besproken wordt, vol ongeloof luister.

En maar niet onthouden kan, wanneer iemand een transman of transvrouw is. Het is mij nog steeds niet duidelijk, of iemand, die eerst een vrouw was en zich tot man heeft laten opereren een transvrouw of een transman is.

Zelf had ik als klein kind niet alleen het gevoel een jongen te zijn, maar menigeen zag in mij ook een jongen in plaats van het meisje, dat mijn fysieke lichaam toonde.

En tot mijn grote vreugde bleef dit tot op hogere leeftijd het geval. Soms was dit in mijn voordeel, zoals toen, toen een vrouw in een sportauto voor me stopte, toen ik stond te liften.

Toen zij zag, dat ik een vrouw met grijs haar was, sputterde zij, dat zij gedacht had, dat ik een jongeman met blond haar was en wilde me niet meenemen, maar ze liet me toch instappen en heeft mij een stuk op weg geholpen.

Deze vrouw was een uitzondering, want de meeste mensen, die stopten, zagen wel dat ik een vrouw was en dat was in mijn voordeel, want zij waren zeker: "Als U een man geweest was, was ik niet gestopt!"

En zo blijkt het leven zin te hebben, een zin, die je meestal nog niet begrijpt, wanneer je jong bent. Waarom voel je je niet, zoals al die andere meisjes (of jongens) die moedertje of vadertje willen zijn?

Zou het niet goed zijn, wanneer de volwassenen het kind, dat het gevoel heeft in het verkeerde lichaam geboren is, er op te wijzen, dat het lichaam slechts de buitenkant van de binnenkant is.

Het is waar, het maakt wel degelijk uit of je als jongen of meisje geboren wordt. Het jongetje mag en moet veel meer dan het meisje. De jongen moet werken voor vrouw en kind en het meisje moet thuis blijven en man en kinderen verzorgen.

"Dat geldt al lang niet meer!", hoor ik menigeen schreeuwen, en dat is misschien ook wel zo, maar het vervelende is, dat nu geldt: een ieder moet "zijn eigen broek ophouden", maar sindsdien zijn er veel gebroken gezinnen en alleenstaande moeders, die niet alleen het huishouden moeten doen, maar ook het geld voor de kinderen bij elkaar moeten schrapen.

En we weten niet, welke overtuigingen we van onze voorouders hebben overgenomen. Het kan zijn, dat in de familie een jongen gewenst was, maar een meisje geboren werd. Dat kan voor het meisje misschien wel reden zijn om jongen te willen zijn?

Het kan ook zijn, dat de moeder niet meer mocht werken, toen zij ging trouwen en het meisje daarom een jongen wil zijn, zodat het kan blijven werken als het ooit trouwt.

Hoe dan ook, wat de oorzaak is, blijft gissen, neem ik aan, maar als ik zie, hoeveel mensen gevangen zitten in hun spastische of verstijfde lichaam, doet het me pijn te weten, dat er mensen zijn, die een gezond lichaam hebben en daar in laten snijden, omdat ze denken, dat zij dan gelukkiger zullen zijn.

Hoe komt het, dat zij hun gevoel van in het juiste lichaam leven, afhankelijk maken van anderen? Waarom zijn er mensen, die het nodig vinden om in gezonde lichamen te snijden, zonder dat daar een medische noodzaak voor is?

Hoe komt het, dat er mensen zijn, die denken, dat de enige keuze, die je hebt, bestaat tussen medische transitie en zelfmoord? Realiseren zij zich niet, dat het nodig is om je te verbinden met Moeder Aarde en je fysieke lichaam te gebruiken met alle mogelijkheden, die het biedt?

Elk lichaam heeft zijn voor- en nadelen. Zoals boven reeds vermeld, moet de jongen veel meer. Niet alleen in verre landen, maar ook in de lage landen, wat uitgedrukt wordt in de opvoeding. Het jongetje wordt anders opgevoed dan het meisje.

Het wilde jongetje is "zo heerlijk aktief" en wanneer een meisje net zo aktief is, wordt het medisch onderzocht en krijgt het het stempel MBD of Hyperactief. En dit geldt ondertussen ook niet meer, want elk kind wordt naar de dokter gestuurd als een van de ouders het "te druk" vindt.

En als de andere ouder dat niet goed vindt, kan het resulteren in een gestoord kind, dat niet meer spontaan is, omdat leugens verteld zijn om het te kunnen laten onderzoeken en de partner, die geen deel wil zijn aan die leugens, terwijl hij of zij niet sterk genoeg was om de onderzoeken niet te laten plaatsvinden, zich laat scheiden.

Hoe zou het zijn, wanneer elkeen, die zich aanmeldt vanwege het gevoel, dat het lichaam niet past bij het geslachtsgevoel, geleerd zou worden zich te aarden en te ontdekken, welke talenten zij of hij heeft en hoe deze talenten optimaal benut kunnen worden?

Het fysieke lichaam is toch eigenlijk niets meer of minder dan een verpakking. Het gaat niet om de buitenkant, maar om de binnenkant en hoe met de buitenkant wordt omgegaan. De een steekt overal pinnen, al dan niet met diamanten of grote gaten, in om aandacht te trekken, een ander doet zijn best om niet gezien te worden.

En daardoor worden ervaringen opgedaan, die maken, dat men weer wat wijzer is dan daarvoor. Natuurlijk kan men ook zeggen, dat de mogelijkheid om het geslacht te veranderen bestaat en men die dus moet gebruiken, maar geslacht veranderen betekent niet, dat je gelukkiger wordt en je neemt risico's, want wonden in het fysieke lichaam zijn risico's.

Maar denk er aan, dat je altijd zowel vrouw als man, of, zowel man als vrouw blijft. Niemand is alleen man of alleen vrouw, en dat is maar goed ook, want als je kracht nodig hebt, kun je een beroep doen op je mannelijke energie, terwijl je in emotionele situaties een beroep doet op je vrouwelijke energie.

En als het goed is, trouwen die twee energieën een keer in jezelf en dan ben je één met jezelf en dan maakt het echt niets uit of je fysieke lichaam dat van een man of van een vrouw is.

 

  Naar boven  


Vrijdag 14 mei 2021

GRATIS PCR SNEL TEST

In Duitsland kan iedereen zich 2x per week gratis laten testen op Covid-19/Corona, waardoor de mensen meer bewegingsvrijheid hebben en de kans op besmetting verminderd wordt.

Europa wil het gratis testen verplichten, maar Nederland wil dat niet en dus komt die verplichting er niet. Als reden wordt gegeven, dat de bedrijven, die nu de sneltesten uitvoeren waardoor mensen, die daar negatief getest zijn, naar het buitenland kunnen reizen, dan niets zouden verdienen. Verdient de Nederlandse overheid aan de sneltesten?

 

  Naar boven  


Donderdag 13 mei 2021

AGRESSIE DOOR VASTEN

De ramadan kan explosief maken, omdat de mens door vasten niet meer door het voedsel in het coma van alledag gehouden wordt waarbij de emoties binnen de perken gehouden worden.

 

  Naar boven  


Vrijdag 30 april 2021

BEVRIJDING

5 mei is het weer bevrijdingsdag. Een dag, die in Nederland niet een Nationale feestdag is waarop het normale leven stil ligt en die elk jaar door iedereen gevierd wordt, maar een dag, die de naam Bevrijdingsdag heeft. Velen weten niet, wat het betekent om vrij te zijn.

Hoe waardevol het is om je vrij te kunnen uiten en je vrij te kunnen bewegen. Nederland wordt door velen verkozen boven het eigen geboorteland, waar de vrijheid voor iedereen beperkt is.

Dankzij fouten, die de overheid maakt, niet alleen in het uitkeren of terug verlangen van uitkeringen, maar ook door het opnemen van een arrestatiebevel in de computer na een uitspraak waartegen bezwaar is aangetekend, waardoor de opname van het arrestatiebevel niet aktief hoort te zijn, veroorzaakt bij de burger, die op de dag, waarop het beroep behandeld werd, in de Nederlandse cel gestopt werd, een totaal wantrouwen van de Nederlandse overheidsinstanties.

Nederland is een „participatiemaatschappij” geworden, maar de agent, die verzocht werd om het Paleis van Justitie te bellen en te vragen, wat er gebeurd was met het beroep tegen de uitspraak op basis waarvan de agent de burger naar de cel stuurde, vond het niet nodig om het Paleis van Justitie te bellen.

De onwil van deze agent, die daardoor niet te horen kreeg, dat de burger, die hij in de cel ging stoppen, zojuist vrijgesproken was van schuld voor het veroordeelde, had tot gevolg, dat er weer minstens één burger het vertrouwen in de overheid kwijt raakte en daarmede ook het vermogen om vertrouwen te hebben in de digitale overheidswereld.

Geld heelt geen wonden, ook niet het geld, dat niet uitgekeerd werd voor de drie dagen, die deze burger onschuldig in de Haagsche cel zat, waardoor hij het laatste verjaardagsfeest van een doodziek familielid miste. Alleen de agent, die hetzelfde overkwam tijdens zijn opleiding, zal enigszins kunnen navoelen, hoe de burger zich voelde, toen hij volkomen onschuldig in de cel gestopt werd, met het verschil, dat de agent wist, dat hij er een keer aan moest geloven. Het moment trof voor hem slecht, omdat zijn oom doodziek was en net in die dagen jarig was.

Voor de burger, die op 27 april onschuldig in de cel gestopt werd, is Koningsdag een dag die elk jaar weer het trauma van arrestatie in de herinnering roept en Konninginnedag de dag, waarop het trauma van het gemiste laatste verjaardagsfeest herinnerd wordt.

De vrijheid is sindsdien geen vrijheid meer, want het leven heeft bewezen, dat er slechts één agent nodig is om er voor te zorgen dat je onschuldig in de cel kunt belanden, vooral als er al vele andere ambtenaren zich niet aan de regels gehouden hebben.

 

  Naar boven  


Donderdag 15 april 2021

PULSVISSEN VERBODEN

Het pulsvissen is nu verboden. Er is geen wetenschappelijk advies waarop besloten is dat pulsvissen verboden moest worden. Op het hoogtepunt waren 85 Nederlandse vissers met puls aan het vissen.

Afhankelijk van de sterkte van de puls komen de vissen naar boven, dus als je een grote vis wilt vangen, moet de puls hoog zijn. En de kleine vissen, die daar toevallig op dat moment ook zwemmen? Die kunnen die puls al helemaal niet aan en sterven op slag van stoot volgens de leer der logica. Daar is geen wetenschap voor nodig.

 

  Naar boven  


Maandag 12 april 2021

VERSLAVING al dan niet door CORONA

Op de radio is te horen, dat er veel studenten zijn, die verslavende middelen gebruiken. De studenten, die zich verantwoordelijk voelen voor hun medestudenten, vertellen dit aan de arts, met wie zij een gesprek hebben. Zij wijten het vergrote gebruik van verslavende middelen aan de beperkte ontmoetingen, die studenten nu hebben door de bewegingsbeperkende corona-maatregelen.

Die bewegingsbeperkende coronamaatregelen gelden niet alleen voor studenten, maar voor iedereen en niet alleen studenten grijpen naar verslavende of verdovende middelen om hun alleen-zijn dragelijk te maken. Op den duur zullen de gevolgen van de coronamaatregelen duidelijk worden en zal betreurd worden, dat daar niet vooraf meer over nagedacht werd?

De coronamaatregelen zijn ingevoerd om te voorkomen, dat de ziekenhuizen overspoeld zouden worden door patiënten, die niet de juiste behandeling konden krijgen, omdat er onvoldoende personeel en technische voorzieningen beschikbaar zouden zijn.

Men gaat er van uit, dat door de coronamaatregelen het aanbod van patiënten is zoals het is, maar we zullen nooit weten, of dat werkelijk zo is. Vele mensen hebben meteen, toen er sprake was van een levensbedreigend virus, voor zichzelf maatregelen genomen, waardoor zij niet in contact komen met andere mensen. Zij gaan zelf in isolatie omdat zij bang zijn met het coronavirus besmet te worden.

Winkels zijn dicht, bibliotheek, horeca enz. terwijl de supermarkten verzamelplaatsen zijn van mensen, die misschien liever in de horeca hun maaltijd zouden nuttigen. Ondanks de maatregelen stijgt het aantal besmette personen en men vraagt zich af, hoe dat komt. „Men” denkt, dat het komt doordat „de burger” zich niet aan de maatregelen houdt?

Hoe het komt, zullen we wel nooit weten? Zouden de wind, de zon, de vogels, het vlees, de groente, het brood, ..... van invloed zijn? Een vaccin wordt als uitkomst gezien in deze malaise. In het begin werd gesproken over natuurlijke immuniteit, maar dat idee is kennelijk verlaten. Een enkele persoon overlijdt na de toediening van het vaccin, waarna de toedieningsmaatregelen veranderd zijn, waardoor de door vaccin verwachte immuniteit vertraagd wordt.

En de bewegingsbeperkende maatregelen veroorzaken bijzondere toestanden in parken en natuur, waar de burger naar toe trekt wanneer het mooi weer is, op zoek naar de zon en de daardoor oplopende Vit. in het lichaam.

Men zegt, dat dankzij de toediening van een vaccin in de groep ouderen, daarin veel minder mensen ziek worden, maar is dat werkelijk zo? Of zou de reden zijn dat de kwetsbare ouderen, die aan corona overleden zijn, allemaal op zijn en de overgebleven ouderen overgebleven zijn dankzij hun aangeboren immuniteit?

Hoe het zij, er zijn veel meer mensen verslaafd dan potentieel ic-patiënt door corana/covid-19. En de mensen, die van die verslaafdheid af willen, kunnen het hpi-THERAPIE PROGRAMMA eens proberen.

 

  Naar boven  


Zaterdag 10 April 2021

ONGEDOCUMENTEERD

„De kans dat iemand nog een plek gaat vinden in het land van herkomst is nul”, wordt gezegd tijdens een programma over ongedocumenteerden op radio NPO1.

Na 22 jaar verblijf in het buitenland, ben ik terug gekomen naar Nederland. Dankzij een gemeente, die bereid was om mij in te schrijven als behoeftige, die recht zou hebben op een uitkering, wanneer ik een woning zou krijgen in die gemeente, waardoor de woningbouwvereniging bereid was om mij in te schrijven als toekomstige huurster, omdat het inkomen verzekerd zou zijn, door de verzekering van de gemeente, dat ik een uitkering zou krijgen, wanneer ik een woning in de gemeente zou hebben.

Het enige wat ik nodig had, was voldoende geld om de eerste twee maanden huur te betalen. Ik had de ervaring, dat ik in Nederland altijd had kunnen sparen, terwijl ik in Duitsland, waar ik terecht was gekomen, financieel als in een put zonder bodem leefde. Het lukte mij daar niet om te sparen, integendeel, al het geld, dat ik in Noorwegen, waar naar toe ik geëmigreerd was, had verdiend, had ik geheel en al uitgegeven, zoals ook het geld, dat ik verdiende en erfde, verdween in de put van de huur.

Ik had het geluk, dat ik een EEG Europeaan was en daardoor ook in Duitsland recht had op een uitkering. Iedereen weet, dat geld maakt niet gelukkig, maar geen geld hebben kan zéér ongelukkig maken, vooral als je, bijvoorbeeld als ongedocumenteerde ineens zonder werk zit, bijvoorbeeld door de Corona-maatregelen terwijl je goed hebt kunnen leven dankzij al het (zwarte) werk, dat je deed bij mensen die niet bereid zijn om de wettelijke regels te volgen en de vaste werkster, huishoudster, kinderoppas of hoe de hulp, die wekelijks een of meermaals komt werken, genoemd wordt, aan te melden als medewerk(st)er en voor deze persoon sociale belastingen te betalen, zodat zij verzekerd zijn bij ziekte en AOW krijgen, wanneer zij de daarbij behorende leeftijd bereikt hebben.

Of is dat alles onmogelijk als iemand niet in Nederland gedocumenteerd is? Hoe ongedocumenteerd is iemand, die zo genoemd wordt? Vroeger werd over „illegalen” gesproken, maar dat is veranderd, omdat iemand, die bestaat toch eigenlijk niet illegaal kan zijn.

Er was een regeling, dat een staatssecretaris met zijn hand over zijn hart kon strijken, waardoor iemand een verblijfsvergunning kon krijgen, maar die regeling is na ophef over kinderen, die uitgezet dreigden te worden, opgeheven door de Tweede en Eerste Kamer. De rechter moet nu beslissen en die moet de wetten volgen, die helaas niet mens-vriendelijk zijn.

En dus moet je, als je al twintig jaar in Nederland woont en werkt en gelukkig bent, altijd bang zijn dat er iemand, die je niet wel gezind is, ervoor zorgt, dat je naar je „geboorteland” of het land waarvan je ouders de nationaliteit hebben, gestuurd wordt. Als kind mag je naar school, maar als je 18 bent geworden en geen Nederlandse nationaliteit hebt verkregen, dreigt uitzetting.

Een mogelijke oplossing zou zijn om een ieder, die geboren wordt in Nederland de Nederlandse nationaliteit te geven, maar dan krijg je toestanden, zoals nu de mensen, die elders geboren zijn of kind zijn van ouders met een andere nationaliteit nu ook daar belasting moeten betalen, omdat zij ook de USA of Marokkaanse nationaliteit gekregen hebben bij hun geboorte, b.v. omdat zij daar geboren zijn of omdat de ouders de Marokkaanse nationaliteit hebben.

Of moeten gewoon alle nationaliteiten opgeheven worden en moet het vrije verkeer van mensen voor iedereen gelden? Dat zou dan o.a. betekenen, dat vrienden uit Indonesië geen visum meer nodig zouden hebben en ons Hollanders zo vaak als wij willen (omdat wij het kaartje, dat voor hen te duur is, moeten kopen) kunnen bezoeken. Bovendien zou dan niemand meer ergens illegaal zijn, maar zich overal kunnen aanmelden als inwoner.

Het is wel duidelijk, dat een dergelijke regeling verstrekkende gevolgen zou hebben, want wij leven hier in een heel luxe deel van de wereld waar het de financiën betreft. Er zijn veel en veel meer mensen, die niet het „rijksvangnet” van uitkeringen en subsidies (= geldelijke ondersteuning, toelage) (die tegenwoordig „toeslag” (= extra loon) genoemd worden) tot hun beschikking hebben en dus zelf voor een sociaal vangnet moeten zorgen.

Dat wil zeggen, dat zij iedereen te vriend moeten houden......

 

  Naar boven  


Donderdag 8 April 2021

CORONA VACCIN EN TROMBOSE

Wel of geen VACCIN LATEN TOEDIENEN? Er is een kans op trombose. Een geringe kans. Een zeer geringe kans, wordt op de radio vermeld. In alle programmas wordt er over gedebateerd. Had niet zus, had niet zo, zou nu niet.....?

Het is, zoals het is. Vele bedrijven gaan failliet, omdat ervoor gekozen is om een „oorlog” aan te gaan tegen een virus, dat veel slimmer is dan de mens. De werking van het virus is op het ogenblik nog levensbedreigend, waardoor menigeen halsreikend uitziet naar een vaccinatie.

De vaccins zijn in ijltempo ontwikkeld en getest en na een paar maanden vaccineren, blijkt er een kans op trombose te zijn. Een kans, die kleiner is dan de kans op trombose tijdens een vlucht naar Barcelona en ook de kans, dat je trombose krijgt als je de pil gebruikt, is 200 à 400 maal groter. Dagelijks krijgen vele mensen trombose, zonder dat zij ingeënt worden.

Er wordt gesproken over vrouwen, die trombose kregen en daaraan overleden. Zouden deze vrouwen de pil gebruikt hebben?

 

  Naar boven  


Zondag 14 maart 2021

DRINK WATER !

De waterhuishouding in Nederland is sinds mensenheugenis door de mens beïnvloed.

In het waterschap Amstel, Gooi en Vecht bevinden zich polders, waar brak water omhoog gedrukt wordt. Brak water is water met een hoger zoutgehalte, dat onder invloed van het zeewater landinwaarts komt.

Doch in deze polders is dat niet het geval. Het brakke water zit onder een grondlaag waar ooit een zee was. Nu is het land en sinds jaren wordt het hoogkomende brakke water met drinkwater weggespoeld, zodat de rivier, waar het water in geloosd wordt, niet te zout wordt.

Dankzij de vooruitgang der techniek waar het het ontzouten van water betreft waardoor dit relatief goedkoop geworden is, is het idee ontstaan om het brakke water niet langer met het kostbare zoete water uit het Markermeer weg te spoelen, maar het water te ontzouten, zodanig, dat het water als drinkwater gebruikt kan worden.

Misschien is het zout, dat er uit gewonnen wordt, ook te gebruiken als keuken- of stooizout?

Het idee wordt nu als proef uitgevoerd in de Horstermeerpolder in het Vechtplassengebied. Voor een schacht wordt een gat geslepen in de bodem, die tot in het brakke water reikt. Het slijpen gebeurt zeer voorzichtig, want er wordt een gat gemaakt in de scheidingslaag, die tot nog toe door de waterkundigen als "niet-te-doordringen-laag" werd beschouwd. Deze laag is een deel van de natuurlijke scheiding tussen het zoete, van de oppervlakte afkomstige water en het zoute water.

De mens heeft al lang de aarde gebruikt als voorraadkast. Mineralen, stenen, gas, olie e.d. werden gewonnen en gebruikt, waarbij de gevolgen niet bekend waren.

Intussen weet de mens een beetje, wat de gevolgen kunnen zijn van het onttrekken van stoffen uit de aarde. In Groningen begon de aarde te schudden, toen de spanning, die het aanwezige gas uitoefende, verdween, in Staufen (Schwarzwald), waar men van de aardwarmte gebruik wilde maken, bleek de grond omhoog te komen doordat ingebracht water in een gipslaag terecht kwam, die uitzette, waardoor de aarde omhoog kwam.

En nu wordt er in Nederland in een afsluitende laag een gat geboord om toegang te krijgen tot het brakke water, dat onder die laag ligt. Is er nagedacht over het gevaar, dat daardoor ontstaat?

Zou het kunnen zijn, dat door het onttrekken van brak water de spanning in de aarde dusdanig verandert, dat er een zeer grote inklinking komt, waardoor schade ontstaat die groter is dan de schade, die nu in Groningen al is ontstaan?

Met andere woorden: is het niet beter en mogelijk om het brakke water boven de afscheidende laag weg te pompen?

 

  Naar boven  


Zaterdag 13 maart 2021

EGOISTISCH AF WACHTEN ?

"Egoisme is het laatste, wat we kunnen gebruiken" wordt gezegd, naar aanleiding van het feit, dat Maarten van Rossum openbaar gemaakt heeft, dat hij, na meermaals de GGD gebeld te hebben, een afspraak gekregen heeft om een vaccinatie te krijgen, ondanks dat hij daartoe nog geen uitnodiging had gekregen.

Van een vriend had hij gehoord, dat dat mogelijk was. "Je moet gewoon blijven bellen" had de vriend gezegd, dus dat deed Maarten van Rossum, want de aanhouder wint, weet hij uit ondervinding.

Hij is nu 77 jaar en de mensen, die in de leeftijdscategorie van 79-jaar vallen, zijn nu aan de beurt. Er zijn regels opgesteld en er wordt van de burger verwacht, dat hij die regels volgt. Maar er zijn mensen, die graag de regels op de proef stellen en daar best een paar telefoontjes voor over hebben.

Een jaar geleden, toen de diagnose "corona" in Nederland gesteld werd, was er nog sprake van langzaam maar zeker iedereen immuniteit te laten krijgen, maar er is vervolgens toch besloten om te wachten tot er een vaccin zou zijn, voordat de burger zich weer normaal mag bewegen.

Tot overmaat van ramp is de laatste oplossing in de oorlog tegen het corona/covid-19 virus het instellen van de avondklok gebleken en, ondanks de belofte, dat deze slechts voor korte tijd zou gelden, wordt deze alsmaar verlengd.

Er zijn nu verschillende vaccins beschikbaar en deze worden verstrekt van oud tot jong. Blijkbaar zijn er mensen, die dit vaccin graag ontvangen en die bellen dus de GGD om een afspraak te krijgen, voordat zij een uitnodiging daartoe ontvangen hebben en er zijn mensen, die daar schande over spreken.

Spreken deze mensen ook schande over de mensen, die vrijwillig achteraan de rij gaan staan en misschien wel hopen, dat er voor hen tegen die tijd geen vaccin meer over is?

 

  Naar boven  


Vrijdag 5 maart 2021

KINDERARMOEDE

Kinderen in armoede hebben heel veel extra zorg nodig. Een kind, dat in een gezin leeft, dat weinig geld heeft, heeft andere ervaringen dan een kind, dat in een gezin leeft, waar genoeg geld is om de noodzakelijke uitgaven te doen om het gehele gezin van de basisbehoeften te voorzien.

De wetenschap is er van overtuigd, dat kinderen, die in armoede leven, een grote kans hebben om kinderen te krijgen, die ook in armoede leven.

Er wordt met man en macht geprobeerd om aandacht te krijgen voor deze kinderen, die leren om elk dubbeltje drie maal om te draaien voordat ze kiezen, waaraan ze het uitgeven. Een gebitsregulatie is dan niet prioritiet. Het is sowieso de vraag, waarom je een gebit zou willen reguleren?

De tanden staan in verbinding met de organen en het is de vraag, of het voor het fysieke systeem gezond is om de tanden te dwingen om in een andere stand te komen. De gebitsregulatie veroorzaakt stress in de schedel en dat kan tot gevolg hebben dat het kind leerproblemen krijgt.

En hoe zit het met de kinderen, die in een gezin leven, waar geen financiële middelen ontbreken om in de basisbehoeften te voorzien, maar waar de vader zowel zijn vrouw als de kinderen kort houdt? Waar de moeder moet bedelen om geld te krijgen om boodschappen te kunnen doen en de kinderen niet de muziek-, sport- of andere lessen krijgen, die zij nodig hebben om zoveel zelfvertrouwen te krijgen dat zij als volwassene hun eigen geld kunnen verdienen?

 

  Naar boven  


Zondag 21 februari 2021

SCHIJN ZEKERHEID

Het is Coronatijd en de "niet noodzakelijke winkels" zijn al weken dicht en wat mij enorm verbaast, is dat de slijterij open is. Ik heb me laten vertellen, dat de hasjzaak ook open is. Wat absurd! Wat mij betreft mogen al die winkels continu gesloten worden en alle winkels, die nu dicht zijn, zijn voortaan 5 of 6 dagen per week open. Een dag in de week mag elke winkel dicht zijn, zodat de medewerker in ieder geval één dag in de week vrij is.

Niet alleen de winkels zijn nu al weken dicht, zodat ik geen fatsoenlijk boek of toner voor mijn drukker kan kopen in de kantoorbenodigdheden winkel, maar er is bovendien met een enorme vaart een wet door de volksvertegenwoordigers aangenomen die wordt ingevoerd (of is ingevoerd), om de beweeglijkheid van de burger wat betreft het vertoeven in de open lucht te beperken.

In plaats van een ieder te verplichten om elke avond, vóór het slapen gaan een rondje om het huis van minimaal 30 minuten te wandelen, weten de wetenschappers en de regering niets beters dan een "Avondklok" in te stellen, waardoor het voor de burger financieel een dure grap wordt als hij ‘s avonds voor het slapen gaan in zijn uppie een half uurtje gaat joggen en daarbij door een wetshandhaver tot stand wordt gedwongen.

Hoe zou het zijn, wanneer een ieder elke avond een rondje van minimaal 2 km zou lopen, al dan niet direkt voor het slapen gaan? Zou de toenemende dikte van de gemiddelde burger dan afnemen? Zou het de ziektekosten per burger doen afnemen? Het lijkt dat beide vragen met JA beantwoord kunnen worden, maar we zullen het nooit weten.

Want deze maatregel, die een veel gunstiger effect zal hebben dan het beperken van de beweeglijkheid van de burger waar het het vertoeven in de open lucht betreft, is niet te controleren. Dat is het verbod om op straat te zijn wel. Jammer, de beste stuurlui staan aan wal!

Zij hebben zoveel ervaring opgedaan in de woelige baren, dat zij weten, wat het beste is voor hun lichaam en wanneer zij aan de behoeften, die dat lichaam heeft, gevolg kunnen geven, zullen zij, ongeacht hun leeftijd, niet bang zijn om ziek te worden of te sterven. Per slot van rekening weten zij, dat het leven eindig is.

Als 66+er merk ik, dat ik dikker word, nu ik niet ‘s avonds voor het slapen gaan in mijn uppie een rondje om de kerk kan gaan rennen, zonder de angst om daarvoor een bekeuring te krijgen, die de oorzaak zou worden, dat ik òf twee weken niet kan eten, òf de huur van een week niet kan betalen.

En ik vermoed, dat het vele anderen ook zo gaat. De Avondklok heeft geen invloed op hun leven, omdat zij sowieso altijd onbeweeglijk thuis rondhangen na 20 uur, terwijl er ook veel anderen zijn, die, zoals ik, ‘s avonds voor het slapen gaan nog een rondje gaan lopen of rennen om lekker moe in het bed te duiken.

Een fysieke moeheid, die, mede dankzij het thuiswerken, niet meer lijkt te bestaan, waardoor de slaap niet wil komen en het gehele dag-nachtritme van slag raakt. Uitgeslapen wordt, later naar bed gegaan, meer electra verbruikt en minder zonlicht ervaren, want de reis naar het werk ontbreekt, evenals het samen buiten sporten.

 

  Naar boven  


Maandag 15 februari 2021

REKENING RIJDEN of CARPOOLEN

Het is verkiezingstijd en dus tijd om plannen te maken voor de toekomst, voor de na-covid-19 tijd. Dit betekent, dat de onderwerpen, die vóór het intreden van het covid-19/corona virus aandracht kregen, weer op de agenda staan. Eén van die onderwerpen is de toestand van het milieu.

Waar het covid-19/corona virus vandaan komt, is wellicht nooit te ontdekken, maar er wordt vermoed, dat het een ziekte is, die van dier op mens is overgesprongen. Zou dat ook de manier zijn, waarop de ziekte in stand gehouden en verspreid wordt?

Voor de mensen, die zich met de toekomst bezig houden, is dat niet zo belangrijk. Er komt een tijd, waarin het corona/covid-19 virus niet meer de maatschappij zal beheersen en wat dan? Wordt er dan weer over het rekening rijden gesproken en wordt dat dan zonder aanpassingen ingevoerd?

Dat zou weer een mooi staaltje discriminatie bij wet zijn, want degene, die van weinig geld moet rondkomen zou dan veel minder kilometers kunnen rijden dan nu. Dankzij de prijs van de benzine betaalt een ieder al per kilometer, waarbij degene, die een auto heeft die weinig benzine per kilometer verbruikt, minder uitgaven per kilometer heeft dan de persoon, die een grote, veel verbruikende auto heeft. Degene met een kleine beurs zal niet als eerste naar het uiterlijk van de auto kijken, maar naar het verbruik van de auto.

Zij of hij die zich geen auto kan veroorloven, kan zich waarschijnlijk ook geen treinkaartje veroorloven en heeft misschien zelfs geen internet thuis om de uitgaven beperkt te houden. Wanneer zij/hij wil reizen, wordt de fiets gepakt, behalve als de afstand daarvoor te groot is. Dan is men aangewezen op anderen, die graag een ander een plezier doen en stoppen voor degene, die aan de kant van de weg staat te liften.

Het was in de zestiger jaren normaal om te liften. Vooral op vrijdagmiddag stonden er op "liftplaatsen" aan de uitvalswegen van steden vele studenten, militairen en anderen te liften om naar huis te komen of naar andere familie of vrienden, waar het weekeinde doorgebracht zou worden en op zondag werd weer terug gelift.

Dankzij internet is het mogelijk om contact te leggen met bestuurders, die (vaak tegen betaling) bereid zijn om met iemand anders naar hun bestemming te rijden. Dat is voor de moderne mens en internet gebruiker, die vaak ruim van te voren zijn reizen plant, praktisch, maar de spontane reiziger, die niet de beschikking heeft over internet, kan geen contact maken met de chauffeur.

Ook wanneer iemand niet weet, dat deze internet contact pagina bestaat, kan men er geen gebruik van maken en zal men, wanneer men het geld niet heeft om op een andere manier te reizen, de straat op moeten en de duim in de hoogte moeten steken als teken, dat men graag mee wil rijden.

Helaas zijn er niet zo veel mensen meer in Nederland, die bereid zijn om een (al dan niet verdwaalde) landgenoot of vreemdeling een stukje mee te nemen. De lifter staat vaak uren te wachten, bijvoorbeeld op de liftplaats in Amsterdam tijdens het spitsuur, waar chauffeurs doen alsof ze stoppen om vervolgens met hoge snelheid te verdwijnen als de lifter bij de auto is aangekomen.

De manier, waarop in Nederland de wegen zijn ingericht, zijn ook niet liftvriendelijk, want er is niet op elke verbinding naar de snelweg toe een liftplaats. Daar is meestal ruim plaats voor, maar Nederland is ingericht op vaart. Men gaat er van uit, dat het gevaarlijk is als er mensen op de oprit naar de snelweg staan te liften, terwijl dat helemaal niet zou zijn, als er op elke oprit naar de snelweg een officiële liftplaats zou zijn. Dan zou iedereen altijd alert zijn bij het oprijden van de snelweg en kunnen kijken, of er misschien een lifter staat, die in dezelde richting wil.

Hoe zou het zijn, wanneer men zou beginnen om op elke oprit naar de snelweg en in steden een liftplaats in te richten in plaats van het rekening rijden in te voeren?

  Naar boven  


Zaterdag 13 februari 2021

TOLK IN DE SPREEKKAMER

Tot 1 jan 2012 werd de telefonische tolk gefinancierd door de overheid. Wanneer een patiënt bij een dokter kwam en bleek, dat de patiënt de dokter niet begreep en/of voor de dokter niet te begrijpen was, kon gebruik gemaakt worden van de telefonische tolk. Dat kostte ca. 19 miljoen euro per jaar, die de regering liever niet daarvoor wilde uitgeven.

Het is al weer een hele poos geleden, dat ik als fysiotherapeute in Den Haag in de Schilderswijk werkte. Lang voordat hij vernieuwd werd. Er stonden nog veel prachtige grote huizen, die vaak slecht onderhouden waren en opgekocht werden door Turken en anderen, die als immigrant naar Nederland waren gekomen.

Ongeveer 10% van de patiënten hadden het Nederlands als moedertaal, de overige patiënten spraken in het algemeen slecht Nederlands. Ik leerde het woord "pijn" in het Turks, deed mijn best om wat meer woorden te leren, maar ben daar snel weer mee gestopt. Ik zat er voor een korte tijd en het bleek voor mij niet mogelijk om naast mijn werk Turks te leren. Internet bestond nog niet.

Een vrouw had pijn in haar rug en kwam met haar man. Turks van origine, waren zij meer dan 10 jaar in Nederland. Hij sprak slecht Nederlands, zij kende "ja", "nee" en verder niets, voor zover ik mij herinner. Zonder haar man was het voor mij niet mogelijk om te achterhalen, wat haar klachten waren. Kennelijk was er iets mis gegaan?

Vele mensen zijn naar Nederland gekomen om te werken en hebben hun eigen cultuur meegenomen en gekoesterd, zodanig, dat zij geen contact met Nederlanders (of moet ik schrijven "Nederlands sprekenden") hadden en dus ook geen behoefte hadden aan de Nederlandse taal, omdat ondernemende landgenoten winkels en andere voorzieningen gingen uitbaten.

Anno 2021 heeft Rotterdam een webpagina www.betertaal.nu, speciaal voor analfabeten. Het is toch wel tragisch, dat men laat zien, hoe iemand, die niet kan lezen of schrijven het niet gemakkelijk gemaakt wordt om hulp te vinden waar hij of zij de Nederlandse taal machtig kan worden. Geen telefoonmummer of adres, maar een webpagina wordt op de radio genoemd voor degenen, die willen leren lezen en schrijven, zodat het kind dat niet meer hoeft te doen.

Ondertussen is meer bekend over de culturen, die door de immigranten in Nederland aan hun kinderen worden doorgegeven en de toegepaste regels, die erg lijken op die in Nederland van 100 jaar geleden? Het meisje moet een hoofddoek op, mag niet alleen naar buiten enz.....? Het kind, dat uit een huishouden komt, waar niet over menstruatie, depressie of andere kwalen gesproken wordt en dat met de volwassene naar de dokter moet, bijvoorbeeld omdat de menstruatieklachten te groot worden, zal wellicht die klachten niet durven vertalen, zeker niet als het zelf een jongen is.

Bovendien kan het zijn, dat de Nederlandse woorden wel bekend zijn, maar de woorden in vaders- en moederstaal niet. Gelukkig, op de smartphone zit "translate", maar dat maakt er soms ook een onbegrijpelijk geheel van. De tolkvoorziening is voor iedereen afgeschaft en het is de vraag, of dat slim is.

Want het kan natuurlijk best zijn, dat op den duur de kosten voor de zorg hoger zijn, omdat in het begin iets door een spraakverwarring gemist is. Maar, eh, denk je werkelijk dat dat alleen maar gebeurt doordat er geen tolk aanwezig was?

Hoeveel mensen hebben de ervaring, dat zij niet goed begrepen zijn? Hebben die mensen, toen zij dat ontdekten, onbewust het "snap je" of iets dergelijks als stopwoordje in hun spraakgebruik ingevoegd?

Gezien het feit, dat er mensen zijn, die het kennelijk niet nodig vinden om de taal van het land, waarin zij wonen, te leren, lijkt het mij logisch dat er niet standaard een tolk wordt vergoed voor een gesprek of behandeling. Het zou echter een goed idee zijn om deze mensen te stimuleren om de taal van het land te leren, zodat zij zichzelf kunnen uiten.

De mensen, die nog geen half jaar in Nederland zijn, zouden een snelle cursus Nederlands moeten volgen zodat zij meer kans hebben zich thuis te voelen in dit koude kikkerlandje. Een wettelijk verbod voor kinderen om te tolken (al dan niet voor de ouders) zou tot gevolg hebben dat menig kind niet de ervaring heeft hoe het is om iets voor een ander te kunnen betekenen door het gebruik van het woord.

Tolken voor iemand kan grote vreugde geven voor de betrokken partijen, wanneer die eerlijk en oprecht, zonder schaamte het gesprek voeren. Het blijkt, dat kinderen er soms moeite mee hebben, omdat zij dan over dingen moeten spreken, die thuis taboe zijn. En het zou goed zijn, als die taboes bespraakbaar werden.

Wanneer niet geheimzinnig gedaan wordt over waar de kinderen vandaan komen en het meisje niet ongewenst zwanger wordt, omdat zij niet weet hoe zij zwanger kan worden. Een toestand, die honderd jaar geleden in Nederland normaal was. Er werd niet gesproken over het sexuele leven, waardoor het voorkwam, dat een 16-jarige jongen drie 15 jarige meisjes zwanger maakte. Kennelijk had hij een goede neus wanneer zij vruchtbaar waren.

Waaraan ontleent de mens zijn identiteit? Wat is een normale kindheid? Wie is waarom waarvoor verantwoordelijk?

Elk kind loopt littekens op. De vader, die al zijn kinderen hetzelfde behandelt, omdat hij er geen tekort wil doen, ziet niet dat zijn kinderen allemaal verschillende behoeften hebben en zij dus allemaal tekort komen, omdat hij niet ziet wat zij nodig hebben. De kinderen van ouders, die voor hun werk steeds verhuizen, moeten elke keer weer hun vriendInnetjes loslaten en nieuwe maken. En als zij weer naar een ander land verhuizen, weer een nieuwe taal leren. Het ene kind wil graag kinderen krijgen zodat het die een andere jeugd kan geven dan het zelf gehad heeft, terwijl een ander kind geen kinderen wil krijgen, zodat die niet dezelfde jeugd krijgen als het zelf gehad heeft. De een blijkt een helpersyndroom te hebben overgehouden aan de jeugd en wordt een uitmuntend verpleegster of verpleger, de ander gaat Nederlands studeren en wordt een woordkunstenaar.

Het wel of niet vergoeden van de tolkvorziening in de gezondheidszorg, die tot zorg gedegradeerd is, zal uitmaken, maar nog meer zal uitmaken het stimuleren van het beheersen van de Nederlandse taal voor een ieder, die in Nederland woont.

 

  Naar boven  


Maandag 8 februari 2021

WINTER WEER !

Het winterweer is een welkome afleiding

Tot grote vreugde van menig Nederlander en de Viking schaats fabriek, zijn er winterse dagen begonnen. Op zondag is er in een groot gedeelte van Nederland veel sneeuw gevallen tijdens vrieskoude, waardoor de treinen niet konden rijden. De wissels zijn bevroren.

In het Limburgse land ligt amper sneeuw, veel te weinig om een sneeuwpop te maken of om sneeuwballen te gooien. De hellingen hebben ook amper sneeuw en de slee blijft dus snel hangen in het gras.

Er is veel veranderd, dankzij de aardopwarming? Het lijkt wel, alsof men niets meer gewend is. Toen er nog echte winters waren en in de tuin iglo’s gebouwd konden worden van de sneeuw die gevallen was, werden de scholen niet gesloten bij de eerste sneeuw.

Integendeel, ze bleven gewoon open en de mensen, die het laatste op school waren, waren degenen, die het dichtst bij de school woonden. Want zij waren NIET wat vroeger van huis gegaan om op tijd op school te zijn en ontdekten pas toen zij op straat waren, dat zij niet zo snel konden lopen als zij gewend waren.

Anno 2021 wordt er gesproken over code rood of code oranje en op de eerste maandag na een zevenweekse sluiting van de basisscholen in verband met de covid-19/Coronacrisis, blijven er scholen dicht omdat er mogelijk leraren niet op school kunnen komen omdat het openbaar vervoer niet rijdt.

Hoe komt het toch, dat vroeger het Algemeen Dagelijks Leven gewoon door kon gaan en in andere landen, waar het vaker sneeuwt omdat het land wat hoger ligt, dit ook het geval is en in Nederland zo ongeveer bij het eerste sneeuwvlokje het algemene leven totaal tot stilstand komt, ondanks dat er in twee dagen ruim 40 miljoen kilo zout over de wegen gegooid werd?

Zelfs de kranten worden niet bezorgd. Is dit een gevolg van de avondklok? Heeft die de mensen tot stilstand gebracht? Door het gedwongen thuis blijven en het verbod om ‘s nachts op straat te zijn, wordt er minder gereden en is het moeilijker om de straten schoon te rijden. En het lijkt er op, dat niemand zich bewust is van het feit dat iemand niet voor niets betaalt om een papieren krant in zijn bus te krijgen.

De beslissende mensen lijken er van uit te gaan, dat iedereen een computer heeft en iedereen een internetaansluiting heeft en dus daarmee zijn krant zal lezen als die niet in de bus valt.

Als reden voor het niet bezorgen van de krant wordt gezegd, dat men de medewerkers niet aan het gevaar wil blootstellen dat er is als er sneeuw op straat ligt? Als men in het Schwarzwald of in Oostenrijk, Zwitserland of Noord-Italie zo zou denken, zouden er in de winter geen kranten bezorgd worden?!

Is dat een goede reden? Mijns inziens niet, want ieder heeft zijn eigen verantwoordelijkheid om gezond en fris te blijven. De man, die thuis moest werken in de hoop niet met het covid-19 virus besmet te worden, had behoefte aan bewegen en ging daarom eindelijk het dak van de serre repareren. En viel daar van af, brak zijn arm en kreeg een dystrofische reflex atrofie.

Als de gladde straat de reden zou zijn dat er een ongeluk gebeurt of iemand valt en iets breekt, zou iedereen, die op de weg is een ongeluk moeten krijgen en iedereen, die op straat is, zou vallen en iets breken. Dit is echter niet het geval. (Gelukkig) vinden er niet veel ongelukken op straat plaats, omdat de meeste weggebruikers zich aanpassen aan de omstandigheden en de meeste mensen vallen niet spontaan op straat en breken dan wat. En als de straat glad is, valt niet iedereen die daar langs komt, dus is niet de gladheid de reden dat iemand valt, maar de manier waarop iemand op de been is, wat ook tot gevolg kan hebben dat iemand spontaan valt, zonder dat de straat nat of glad is of er een andere aanwijsbare reden voor het vallen is..

En zou het openbaar vervoer wel door kunnen rijden, wanneer het door de overheid verzorgd zou worden en niet door buitenlandse investeerders, die er winst uit verwachten? Wanneer er geen subsidie komt voor de huidige constructie van het openbaar vervoer, worden de bedrijven die dat openbaar vervoer nu verzorgen dan opgedoekt en komen er dan andere (overheids) bedrijven, die geen winstoogmerk hebben maar voor wie het verzorgen van een optimaal vervoersklimaat het doel is?

 

  Naar boven  


Zondag 7 februari 2021

DE HERDENKING

De vrouw komt in het parochiehuis om een herdenkingsmis aan te vragen voor haar overleden man. Zij doet dat elk jaar en dit jaar dus ook, maar het wordt een treurige herdenking. Normaal gesproken komen zoon en dochter, die een paar honderd kilometer verder het land in wonen op die dag vroeg koffie drinken, zij gaan samen met hun moeder en hun kinderen naar de kerk om de herdenkingsmis bij te wonen en daarna gaan ze allen naar een plaatselijk restaurant om gezamenlijk een lunch te genieten en de laatste ervaringen te bespreken en na de thee gaan de kinderen en de kleinkinderen weer naar huis. Oma heeft dan weer iets om een jaar op te teren.

Nu is het "Corona Tijd" en de regering heeft besloten, dat de burger zoveel mogelijk alleen moet blijven, in de hoop, dat daardoor minder burgers met het covid-19 virus besmet worden. Het lijkt niet werkelijk te werken, want de besmettingscijfers blijven op hetzelfde niveau en het gezonde verstand zegt: hef alle beperkende maatregelen op! De mensen, die bang zijn, omdat zij tot de risikogroepen horen, zullen zich vanzelf beperken en met weinig andere mensen contact zoeken. En als zij dit niet doen, doen zij dit waarschijnlijk, omdat zij van mening zijn, dat zij liever hun laatste dagen in contact met anderen doorbrengen dan elke dag in en uit alleen thuis te zitten, met alleen een radio of misschien zelfs dat niet, geen computer, internet, noch (kabel) tv, buurvrouw, buurman, kind of ouder, met wie zij een woord kunnen wisselen.

Tot overmaat van ramp wordt er vriesweer verwacht en dat is lang geleden, dus de Nederlander is niet meer gewend daarmee om te gaan en de regering, die ervan overtuigd is, dat contact met elkaar vermeden moet worden, heeft besloten, dat (mocht het mogelijk zijn) schaatsen op natuurijs zoveel mogelijk gedemotiveerd moet worden. De politie heeft de opdracht om ook daar groepsvorming te beboeten.

Hoe komt het toch, dat men volledig voorbij gaat aan het feit, dat de mens gezond blijft (en wordt) door zich te bewegen? Niet het bewegen door drop, chocolade, kaas of noten te eten, maar het ene voet voor de ander zetten en dat liefst langer dan een half uur en als het enigszins kan meerdere malen per dag. Dan werkt de spierpomp en daardoor wordt de lymfe gestimuleerd om overtollige vloeistoffen, die zich in de weefsels hebben opgeslagen wanneer de mens veel zit en waardoor de mens dus dik wordt, afgevoerd worden via het lymfesysteem en de blaas.

De pogingen om een virusverspreiding tot stand te brengen en de werking van het virus te neutraliseren, kenmerken zich door onbeweeglijkheid. De mens wordt gedwongen thuis te blijven in de nacht, waarin hij in een rustige straat kan joggen, doch dat mag niet. Alleen met een aangelijnde hond mag het wel maar een hond aanschaffen voor de tijd dat de "avondklok" geldt, is voor de hond niet leuk.

De burger mag niet meer dan één persoon thuis ontvangen, waardoor de intermenselijke uitwisseling van energie, ervaringen, ideeën en kennis, zeer beperkt wordt. Er vindt daarbij ook een gigantische discriminatie plaats, want iemand, die alleen woont, mag één persoon ontvangen en een gezin mag ook maar één persoon ontvangen. En daarom komen de kinderen en kleinkinderen dit jaar niet, want een paar honderd kilometer rijden om een mis bij te wonen, kost teveel energie. En het is ook best lastig, als je man net is overleden en je dochter komt om je bij te staan om de begrafenis te regelen. Want als dan de begrafenisondernemer komt, is dat een persoon te veel?

Het lijkt onderhand toch wel nodig om alle beperkende maatregelen op te heffen en te vertrouwen op de eigen verantwoordelijkheid van de burger, die thuis kan blijven wanneer hij geen contact met anderen wil, omdat hij bang is ziek te worden. Als 65+ er zonder betaald werk stel ik het op prijs om me vrij te kunnen bewegen en na mijn bezigheden om 23 uur een rondje te kunnen rennen voordat ik naar bed ga, of bij vrienden en vriendinnen op bezoek te kunnen gaan wanneer ik daar behoefte aan heb.

 

  Naar boven  


Maandag 2 februari 2021

SP OVERHEIDS DISCRIMINATIE

De overheid discriminieert altijd! He, hoe kom je daar nou bij? Nou, dat is toch duidelijk: als het gaat om geld dat de burger moet uitgeven, dan wordt er over een bedrag gesproken, als het gaat om inkomen, dan gaat het om procenten. Echt? Ja, kijk maar naar de "zorgpremie", dat is het geld, dat betaald moet worden voor de ziektenkostenverzekering.

In de tijd, dat de mensen "solidair" met elkaar waren, werd er een bepaald percentage van het loon als ziekenfondspremie betaald, waardoor degene, die veel verdiende, meer betaalde dan degene, die weinig verdiende. Het bedrag in guldens of euro’s was voor de minder verdienende lager. Het was toen mogelijk, om géén ziektekostenverzekering te hebben als je niets verdiende. In Noorwegen was een soortgelijk systeem, met het verschil, dat iemand die niets verdiende, zich niet privé kon verzekeren, maar gewoon opgenomen was in de landelijke, voor iedereen geldende, ziektekostenverzekering.

In Europa heeft men bedacht, dat het goed is als iedereen tegen ziektekosten verzekerd is en daarom is het verplicht gesteld om een ziektekostenverzekering te hebben. Helaas heeft men de solidariteitsgedachte uit Noorwegen niet overgenomen en de eigen solidariteitsgewoonte ook niet, maar een basisverzekering bedacht, waar de meest essentiele behandelmethoden zoals fysiotherapie niet in zitten. Bovendien is de premie niet inkomensafhankelijk, maar een bepaald bedrag, zodat degene, die van een minimum moet rondkomen, een relatief hoog bedrag moet betalen, waardoor hij failliet kan gaan, als hij geen subsidie krijgt, die als "zorgtoeslag" mogelijk verleend wordt. Deze subsidie betekent, dat de staat de private (want ziekenfondsen bestaan niet meer) ziektekostenverzekeraars sponsort.

En als het om het inkomen gaat, dan wordt er over procenten gesproken. Dan krijgt een ieder, die tot die groep behoort, een aantal procenten erbij. Dus de mensen, die twintig euro per uur verdienen, krijgen bij een verhoging van 2% 40 cent per uur erbij, terwijl degene, die slechts 10 euro per uur verdient, slechts 20 cent per uur meer krijgt. En dat gebeurt keer op keer en dat betekent, dat degene, die een laag salaris heeft, er eerder in inkomen op achteruit gaat, omdat de goederen, die hij nodig heeft, meer duurder worden dan de 2%, waarmee zijn inkomen omhoog gaat, terwijl men er ook voor had kiezen om alle mensen, die tot die groep horen, 25 cent per uur meer te betalen.

En de SP strijdt liever voor verhoging van het minimumloon dan voor een basisinkomen, omdat zij ervan uitgaan, dat de andere lonen dan ook hoger worden. Kennelijk gaan zij er van uit, dat er voor iedereen een betaalde baan te vinden is, wat waarschijnlijk zelfs niet het geval zou zijn, wanneer alle, nu onbetaalde, vrijwilligersbanen betaalde banen zouden worden.

En de SP gaat dus ook voorbij aan het feit, dat er waarschijnlijk steeds meer mensen rond moeten komen met een minimale uitkering, gezien de malaise, waarin de hele wereld mede dankzij de corona-covid 19 crisis verkeert.

Wanneer het streven van de SP om geen basisinkomen te verstrekken, zo blijft, zal daardoor de inkomensongelijkheid, die nu al tot gevolg heeft dat een simpele leraar of verpleegster in Amsterdam geen huurwoning kan vinden omdat €1500,- een gebruikelijke huurprijs is voor woonruimte, vergroot wordt.

 

  Naar boven  


Woensdag 27 januari 2021

VERKOUDEN IN CORONA TIJD

Een M.S. Patiente, die afhankelijk is van thuiszorg om uit haar bed te kunnen komen, is verkouden. Het is Corona-tijd en er wordt meteen een dokter gestuurd, die in vol ornaat een sneltest afneemt. De patiente is er van overtuigd, dat het een gewone verkoudheid is, want zij herkent de symptomen.

Zij blijkt gelijk te hebben. Zelfs twee Corona snel tests zijn negatief, maar toch blijven de medewerkers van de thuiszorg bang en komen pas aan het eind van hun dienst naar de patiente, die normaal ‘s ochtends om een uur of 7 uit bed geholpen wordt.

Met het gevolg, dat zij ‘s avonds om 10 uur in bed geholpen wordt en de volgende dag pas om 13.00 uur uit bed. Volledig nat is het bed ondertussen (wat grote kans op decubitus geeft) en zij heeft niets kunnen eten (wat levensgevaarlijk kan zijn bij diabetes).

Waarom wordt er een sneltest afgenomen, wanneer de uitslag daarvan niet geloofd wordt?

 

  Naar boven  


Dinsdag 26 januari 2021

AVONDKLOK RELLEN

Het lijkt er op, dat er iets mis is gegaan met de maatregelen, die ingesteld zijn in de hoop, dat er minder mensen besmet worden met een corona/covid-19 virus.

In plaats van lege straten, worden er reeds 3 dagen in steden samenkomsten georganiseerd, die tot doel hebben om niet alleen rellen te veroorzaken, maar ook te vernielen, winkels te plunderen en politie en anderen lichamelijk te verwonden.

Er zijn wellicht meer mensen, die tegen de Avondklok zijn dan volgens de onderzoekingen er zijn, maar het merendeel van deze mensen is van mening, dat het beter is om maar niets te doen en zeker niet om de mensen, die door de, door de overheid ingestelde, winkelsluiting grote schade hebben, ook nog eens door plundering en vernieling nog meer schade te laten lijden.

Is het crimineel gedrag of is het een uiting van alle energie, die niet op een normale manier kan worden gebruikt? Misschien is het goed, om alle sportscholen, sportclubs en, kortom, alles maar weer open te gooien?

Het is wel een wonder, dat er nergens in Europa dergelijke rellen zijn opgetreden en wel in Nederland! Heeft het zin om het crimineel gedrag te noemen of zou het beter zijn om de hand in eigen boezem te steken en vast te stellen, dat men met het instellen van de Avondklok zich vergist heeft, omdat men onvoldoende in de gaten had, dat dit "crimineel gedrag" zou uitlokken door het ontbreken van de sociale controle, die door mensen die zich op straat bevinden, uitgaat?

Bovendien heeft de Avondklok geen zin voor al die mensen, die mensen mijden en daarom 's avonds om 23 uur hun rondje om de kerk lopen. Integendeel, door de Avondklok wordt het overdag drukker omdat zij dan hun rondje moeten lopen om in beweging te blijven.

De politie was onverbiddelijk tegen de burger, die geen papierke bij zich had waaruit bleek, dat hij recht had om na 21 uur op straat te zijn, toen hij om 22 uur pas door de trein, die vertraagd was door de rellen in Eindhoven, naar huis kwam en ook tegen een zonnestudio-eigenaar, die naar zijn winkel ging om die te beschermen tegen de relschoppers. Zij betalen voor de mensen, die zich niet aan de 1,5 meter maatregel houden?

Als reactie op de vernielingen gaan burgers de straat op om vanavond winkelcentra e.d. te beschermen tegen de vernielzucht van de knoklustigen. En krijgen allen een bekeuring, omdat zij na 21 uur eigendommen tegen vernielzuchtigen willen beschermen?

We moeten het samen doen? Nee, de mensen, die de regels opstellen gaat het goed, zij hebben een huis met tuin, krijgen elke maand een meer dan modaal salaris op hun rekening gestort en kunnen voor zichzelf een "uitzonderingspapierke" uitstellen?

En de mensen, die moeten sterven, sterven, op de tijd, waarop zij sterven. De een zal sterven, omdat hij niet behandeld werd (b.v. omdat er alleen covid-patienten toegelaten werden in het ziekenhuis), een ander sterft van ouderdom en weer een ander sterft aan corona/covid-19, al dan niet een variant. De ziekte is afschuwelijk, de gevolgen ook, de herstelperiode lang en er is geen zekerheid dat men van alle klachten afkomt, maar ziekte en dood horen bij het leven.

We kunnen wel denken, dat we in oorlog zijn met een virus, maar we moeten niet denken, dat we die oorlog kunnen winnen. Er zullen altijd virussen (en bacterieën) zijn, die mensenlevens kosten en gelukkig maar, want wie wil er oneindig leven?

 

  Naar boven  


Woensdag 20 januari 2021

INNERE SCHWEINEHUND

Men zegt, dat er teveel mensen (vooral jongeren) zijn, die zich niet aan de gedragsbeperkingen houden, die ingevoerd zijn in de hoop, dat er daardoor minder besmettingen met het corona/covid-19 virus plaatsvinden.

Er is geen bewijs voor, maar de ziekenhuizen lopen over, dankzij de veranderingen in beleid van de laatste tien jaren, waardoor o.a. de gezondheidszorg geprivatiseerd is, waardoor minimale voorzieningen zijn ontstaan zodat de beschikbare bedden optimaal benut worden.

En in tijden van een epidemie of pandemie, zijn de gebruikelijke voorzieningen onvoldoende, wat ertoe leidt, dat de normale gezondheidszorg niet meer geleverd kan worden. De regering heeft bedacht, dat er meer mantelzorg geleverd kan worden, waardoor er minder bedden nodig zouden zijn.

Hoe komen de bestuurders erbij, dat er zoveel mensen zijn, die zich onvoldoende aan de gedragsbeperkingen houden en dat dáárdoor zoveel mensen besmet worden met het corona covid-19 virus? Komt dat, omdat zij zelf zich niet houden aan de gedragsbeperkingen en denken dat wat zij doen, de burgers, die niet de mogelijkheden hebben die zij hebben, zich dus ook niet houden aan de gedragsbeperkingen?

Wat is het doel van de gedragsbeperkingen? Ouderen beschermen tegen deze ziekte? Of is het een methode om meer inkomsten te verwerven? Deze vraag komt op, omdat er een geldboete staat op het op straat zijn tijdens de avondkloktijd, in plaats van een warm plekje, waar men in contact komt met anderen, waar de alleen wonende (zonder personeel) zo naar smacht!

Voor dringende medische hulp of andere hulp aan mens of dier, mantelzorg, werk met een werkgeversverklaring of het uitlaten van de aangelijnde hond, mag men het huis uit in de "Sperrzeit" van de avondklok. En hoe staat het dan met de "Innere Schweinehund"?

Is het een bittere pil voor de vele mensen, die de hele dag achter de computer hun werk doen of liever mensen mijden en daarom 's avonds om 23 uur hun rondje om de kerk lopen of is het een maatregel, waarvan de gevolgen pas na 20 jaar ontdekt worden, ondanks dat er velen zijn, die daar nu al op wijzen?

De groote zorgen, die het omt zich maken, hoe kortzichtig zijn die?

De Tweede Kamer is nu aan zet! Hoe kortzichtig zijn de maatregelen, die genomen worden om de "oorlog" tegen een virus te voeren?

Als alleenstaande 65+-er, die geen betaald werk heeft en zijn best doet om de tijd tot de aow-uitkering te overbruggen en wetend, wat fysieke onbeweeglijkheid voor gevolgen kan hebben, betwijfel ik of de gevolgen van de opgelegde onbeweeglijkheid gunstiger zijn dan wanneer deze niet genomen zouden zijn.

Gezien het feit, dat er een geldelijke boete staat op het niet volgen van de opgelegde maatregelen, is er sprake van heel duidelijke discriminatie, want er zijn mensen, die een groot verlies lijden doordat zij hun zaak hebben moeten sluiten, terwijl anderen extra veel verdienen, omdat zij niet hoeven te sluiten.

Een ander aspect van discriminatie is het feit, dat iemand, die veel geld verdient, ongeacht of er sprake is van een crisis situatie (zoals b.v. een aftredende minister), zich finantieel kan veroorloven om een boete op te lopen door 's avonds bij de buren op bezoek te gaan.

 

Op 13 december 1922 schreef een moeder aan haar dochter: 'er komen wel mooie christ. boeken uit; zoo vind ik b.v. "de heilige Avondklok" dat ik je bij gelegenheid zal zenden een heel mooi boek. Let er eens op hoe men uit dit boek voelt hoe vreeselijk de zonde in een geslacht nawerkt soms geslachten verder'. "De zonde" kan alles zijn, zoals bijvoorbeeld een gedwongen onbeweeglijkheid of angst voor een ziekte.

Misschien is het ook goed, dat men zich realiseert, dat niet iedereen een internetaansluiting, een werkende TELEVISIE  of een telefoon heeft.

  Naar boven  


Maandag 18 januari 2021

AVONDKLOK

Wordt hij inderdaad ingesteld? Dan is de Oorlog compleet voor mij. Ik ben na de Oorlog geboren en heb mij altijd verre gehouden van alles, wat met de Oorlog te maken had. De Tweede Wereldoorlog was de oorzaak van het ontstaan van het gezin, waarin ik geboren werd en waar niet over de ervaringen in die oorlog gesproken werd, met uitzondering van een enkele anekdote zoals over de fiets en de zaag, die niet door de Duitsers in beslag zijn genomen, omdat de jonge Duitser, die het bevel gekregen had om al het metaal, dat hem onder ogen kwam, in beslag te nemen, dit niet deed toen de knappe vrouw, die met een zaag onder de snelbinders van haar fiets, hem in haar beste Duits vertelde, dat zij enorm van haar vader op haar kop zou krijgen, wanneer zij de zaag, die haar man geleend had, niet terug zou brengen. De jongeman gebood haar om snel te verdwijnen en, wanneer iemand anders haar aan zou houden, te vertellen, dat zij niemand gezien had.

De Oorlog, dat was die tijd, waarin de burger continu op zijn qui-vive moest zijn, want men wist niet, wie er te vertrouwen was. Zo woonde het jong getrouwde stel in een huis met praktijkruimte, waar de dokter mensen kon onderzoeken. De dokter was thuis en een vriend, die later burgemeester werd in een dorp in het Westland, was op bezoek, toen er, nadat het geluid van de laarzen, dat in de straat klonk, gestopt was voor de deur, luid en duidelijk op de deur gebonsd werd: "Aufmachen!". Het was de tijd, waarin zo veel mogelijk mannen opgepakt werden om voor de Arbeitseinsatz naar Duitsland gestuurd te worden.

Het was duidelijk, dat er gevaar dreigde en de beide mannen doken zo snel mogelijk in het net manshoge gat, dat onder de vloer in de onderzoekskamer zat, dat eigenlijk net groot genoeg was voor 1 persoon, maar nu persten zich dus beide mannen in dat gat, de vrouw legde het kleedje er snel over, schoof de onderzoekstafel er over en opende vervolgens de deur.

Een jonge Duitse Luitenant en een soldaat bleken voor de deur te staan. Hij vroeg aan de vrouw, of haar man thuis was. "Nee" antwoordde de vrouw hem, waarop de vraag kwam, waar haar man dan was. Zij antwoordde de luitenant, dat zij dat niet wist en dat haar man waarschijnlijk in het ziekenhuis was. De luitenant wilde het huis bekijken, want er was melding van gemaakt, dat er een man dit huis was binnen gegaan, maar hij vond niets opvallends.

Ze wisselden nog wat persoonlijke gegevens uit, waarbij de luitenant vertelde, dat zijn vrouw in Duitsland was met hun twee kleine kinderen. Hij miste hen erg, wat de vrouw, wier zus met twee kleine kinderen, die ook alleen zat omdat haar man door het leger naar het buitenland was gestuurd, zich goed kon voorstellen.

Die Oorlog is voorbij, maar nu is er een "oorlog" tegen een virus, terwijl de leiders van het land denken, dat een avondklok er voor zal zorgen, dat dit virus "verslagen" kan worden.

De avondklok, waardoor iemand niet meer naar huis durft te gaan, kan de oorzaak zijn van veel, heel veel geweld en narigheid. Narigheid, die wellicht veel erger is dan de narigheid, die door het virus veroorzaakt wordt. Als er overbevolking is, moet er een regulerend middel komen, dat is sinds mensenheugenis zo. Dan ontstaat er een oorlog of een epidemie. Het lijkt wel, alsof de mens niet dood mag gaan, terwijl dat het enige is, waarvoor we geboren zijn: sterven. Het is zeker, dat we zullen sterven en thuis blijven geeft geen zekerheid dat je niet ziek wordt aan het covid-19 virus en ten gevolge daarvan sterft. Want er blijft contact met elkaar.

Het kan de therapeut zijn, die de besmettingshaard blijkt te zijn, de dokter, de poetsvrouw, de kassajuffrouw, de beste vriend of vriendin, de bus, de trein, de maaltijdbezorger en misschien zelfs wel het weer. Hoe het zij, het is te hopen, dat de avondklok niet de Derde Wereldoorlog inluidt. Hij veroorzaakt meer intermenselijk contact, want in plaats van ‘s avonds om 23 uur nog een rondje te gaan lopen, moet dat dan overdag, wat ook geldt voor het winkelbezoek e.d.

  Naar boven  


Vrijdag 8 januari 2021

PARTICIPATIEWET

De Tweede Kamer heeft in 2015 de participatiewet aangenomen, met de bedoeling om.....? Ja, wat was eigenlijk de bedoeling van de participatiewet?

Wie mag of moet met wie hoe waarom wel of niet participeren?

Als de uitkeringsafhankelijke de ramen van de buurvrouw wast, is dat voor de participatiewet werk en moet daar door de buurvrouw voor betaald worden?

Terwijl vele instellingen tegenwoordig draaien op de "vrijwilligers", die werk doen, waarvoor vroeger iemand een salaris kreeg, waarvan hij of zij de huur, verzekeringen en dagelijks brood kon betalen!

Was het de bedoeling van de participatiewet om de uitkeringsafhankelijke aan betaald werk te helpen? Dan zou daar bij horen, dat onbetaald vrijwilligerswerk verboden wordt!

De overheid zelf is er goed in om mensen tot het doen van onbetaald werk te dwingen. De 30+-ster, die net haar studie voor sociaal werkster met specialisatie autisme heeft afgesloten, wordt niet geholpen aan werk, waarvoor zij gekwalificeerd is, maar wordt verplicht om een jaar lang post te gaan rondbrengen anders wordt haar uitkering "gekort". Een uitkering is geen vetpot, maar een minimale financiëele ondersteuning. Doordat de sociaal werkster het werk van een postbode doet, is er daardoor een postbode, die van zijn werk beroofd is en verplicht wordt om bij de plantsoenendienst te gaan werken om een uitkering te krijgen, waardoor een tuinman zonder werk komt en op de vuilniswagen moet gaan werken?

Tegelijkertijd is de pensioenleeftijd verhoogd. Dus de banen, die vroeger vrij kwamen omdat de invuller daarvan met pensioen ging, komen pas twee jaar later vrij en de wachtenden worden dus meer. De wachtenden, die heel graag die baan zouden invullen, terwijl degene, die zich verheugd had op het met pensioen gaan, zich met hangen en wurgen op de been houdt om die latere pensioenleeftijd te halen.

En de mensen, die een fysiek relatief makkelijke baan hebben, waarbij zij veel verdienen (bijvoorbeeld Kamerleden) en veel kunnen sparen terwijl zij bovendien voor een privé pensioen kunnen zorgen, blijven langer werken terwijl zij de volledige AOW krijgen, die zij helemaal niet nodig hebben?

Degene, die, om wat voor reden dan ook, een AOW-gat heeft en niet voor een privé pensioen heeft kunnen zorgen, moet elke cent meermaals omdraaien, voordat hij hem uitgeeft, en daarvoor moet hij naar het buitenland, want in Nederland wordt de cent NIET als betaalmiddel aangenomen!

Dankzij alle plofkraken wordt het bovendien alsmaar moeilijker om in Nederland geld van de eigen bankrekening te halen of er op te storten en misschien zou de overheid de banken moeten verplichten om er voor te zorgen, dat elke burger binnen een straal van 5 kilometer (= ca. 1 uur lopen) contant geld van zijn rekening kan halen of er op kan storten?

En misschien zou het goed zijn om een ieder een basisinkomen te geven van € 1000.- (anno 2021) per maand?

  Naar boven  


Vrijdag 8 januari 2021

COFFEE SHOP

Hoera!

Er wordt voorgesteld, dat er alleen nog Nederlanders in de coffeeshop (waar geen koffie maar drugs verkocht worden) naar binnen mogen. Gaan dan uitkeringsafhankelijken daar voor de deur staan om toeristen op te vangen om voor deze toeristen in de winkel drugs te kopen om deze (met een beetje of veel) winst aan de toeristen te verkopen?

En wordt er eindelijk statiegeld (helaas slechts 15 cent i.p.v 50 cent) op alle flessen, blikjes en andere verpakking geheven, zodat de uitkeringsafhankelijke door het verzamelen van de op straat en in de natuur achtergelaten blikjes en flessen en deze in te leveren, een zakcentje kan bijverdienen?

  Naar boven  


Donderdag 7 januari 2021

DE BOOT

Velen maken zich druk over de boot, die door de Koning aangeschaft is. Twee miljoen zou hij gekost hebben en, daar zijn de mensen het over eens, die is door "ons" betaald (want door belastinggeld) en ik vraag mij af, aan wie dat geld betaald is. Niet aan de boot, want die bestond nog niet. Er zijn dus mensen, die werk hadden, omdat de Koning op het idee kwam, dat hij een boot wilde hebben. Ik ben best jaloers op die mensen, die werk hebben en, zelfs in Corona tijd, werk hebben en daarvoor betaald worden.

En ik houd mijn hart vast voor al die jongeren, die straks (of misschien nu al) geen werk meer hebben en wellicht ook geen recht hebben op een uitkering of voor de ouderen, die net een jaartje vrij hadden genomen na te hard gewerkt te hebben en nu weer aan de slag wilden, erop vertrouwend, dat het werk door zou gaan, wat dankzij de platlegging van normale bewegingen in reactie op de uitwerking van het corona covid-19 virus, niet het geval is.

Net een restaurant, kroeg of wat anders geopend (al dan niet na verbouwing) en daar je laatste spaarcenten in gestopt om eens lekker voor jezelf te beginnen. Jammer, meteen failliet, omdat je geen uitkering krijgt omdat je (nog) niets verdiend had in het laatste kwartaal of half jaar?

Het is duidelijk, dat "l’histoire se repète". Honderd jaar geleden heeft de Spaanse Griep vele mensen het leven gekost en vervolgens is een periode van financiële malaise een van de oorzaken van de Tweede Wereldoorlog geweest?

Ik ben blij, dat Nederland geen land is, waar steeds een andere president aan het roer staat, vooral als ik zie, hoe in de Verenigde Staten mensen geen toegang hebben tot de medische voorzieningen, omdat daar geen "ziekenfondswet" meer is, dankzij het ingrijpen van de president, die er van overtuigd is, dat zijn herverkiezing niet heeft plaatsgevonden, omdat hij zijn zaakjes in het kiesgebeuren niet op orde heeft en er dus gefraudeerd is.

Dat wist hij al van te voren. Een gewaarschuwd mens telt voor twee en hij had er dus voor moeten zorgen, dat er niet gefraudeerd kón worden....

Zolang Nederland een Koninkrijk is, hoeven we ons in ieder geval niet druk te maken over wie het "gezicht" naar buiten is. Achter de schermen kan de Koning zijn goede raad geven, gebaseerd op zijn ervaring, die gebaseerd is op het feit, dat hij als toekomstig Koning geboren is en daardoor de ervaringen heeft, die hij heeft, zonder dat hij kan bepalen, hoe het werkelijke beleid er uit ziet, want dat doen de vertegenwoordigers van het volk, die in de Eerste en Tweede Kamer zitten.

En je kunt je afvragen, of die dat zo goed doen, want ze nemen niet alleen een wet aan, waardoor de burger niet beschermd wordt tegen sloop na zijn "dood" (dit tussen haakjes, want het is de vraag in hoeverre de mens dood is voordat zijn organen en weefsels ontnomen worden om bij een ander er in gezet te worden) onder het mom van donatie als ook dat zij ijveren voor een wet om mensen te doden wanneer zij aangeven een "voltooid leven" te hebben gehad.

De mens, die er werkelijk uit wil stappen, doet dat en heeft daar geen arts of andere hulp voor nodig, maar regelt dat zelf. Dat is altijd zo geweest en zal altijd zo blijven. Daar is geen wet voor nodig!

En die twee miljoen? Die had inderdaad ook anders besteed kunnen worden, bijvoorbeeld voor de start van een therapeutisch hotel voor patiënten in coma, waar de hpi-therapie toegepast wordt!

  Naar boven  


Woensdag 6 januari 2021

DE EERSTE VACCINATIE

Wie Corona heeft gehad, wordt geadviseerd om zich toch te laten vaccineren, want er wordt gedacht, dat men na het doormaken van de ziekte slechts 8 weken immuun is - wordt in het vragenuurtje vertelt.

De vraag, die dan opkomt is: Hoe lang is men immuun na de vaccinatie?

Ook wordt verteld, dat men, wanneer men snipverkouden is, niet gevaccineert mag worden, maar eerst de coronatest moet ondergaan en als die test negatief is, pas gevaccineert kan worden.

Door het vaccineren van veel mensen, kunnen eventuele bijwerkingen, die nog niet vastgesteld waren, ontdekt worden. Mits zij door de betreffende gevaccineerde persoon gemeld werden.

En hoe zit dat eigenlijk met het al dan niet positief getest worden voor of na vaccinatie? Wordt dat een probleem straks, als mensen een bewijs moeten tonen, dat zij negatief getest zijn, zoals nu al het geval is voor een bezoek aan een Duits ziekenhuis?

De man, die dit overkomt, kan een twee dagen oud bewijs dat hij niet positief getest is, niet tonen, omdat de GGD alleen mensen test, die symptomen hebben of in de nabijheid waren van iemand, die positief getest werd, maar iemand, die geen app heeft noch een mobiele telefoon, kan niet opgespoord worden, wordt dus niet getest en ongewild een super spreader zonder symptomen?

In hoeverre is het leven "maakbaar" en kunnen alle risico's uitgesloten worden? Willen we wel alle risico's uitsluiten of willen we een eindig leven en elkaar niet alleen in de supermarkt ontmoeten, maar ook in het café of restaurant, al dan niet in Corona opstelling, bij de kassa van de Hema, Blokker of in de lingeriespeciaalzaak, de tweedehands winkel of in het museum, het theater, bij het koor of de sportvereniging, wetende dat er vele levensbedreigende ziekten rondwaren, die men niet altijd door sexueel verkeer, maar ook door de tussenkomst van een mug, een slang, een vlieg, een ander dier of mens kan krijgen.

  Naar boven  


Dinsdag 29 december 2020

DE MENSELIJKE MAAT

Een uitkeringsafhankelijke vrouw, die sinds 2015 een uitkering krijgt, moet € 7000.- terug betalen aan de gemeente omdat haar moeder zo goed was om wekelijks wat boodschappen voor haar dochter te doen.

Hoe zou het geweest zijn, wanneer de dochter met haar eventuele kinderen en man dagelijks bij de moeder gegeten had/hadden?

Hoe vaak mag een uitkeringsafhankelijk bij een ander taart eten, thee of koffie drinken, ontbijten, lunchen of dineren?

Op basis waarvan zijn welke regels waarom opgesteld door de leden van de Kamers, die zelf een dusdanig salaris hebben, dat zij zich kunnen veroorloven om een weekeindje naar New York of andere stad te vliegen om aldaar andere bloemetjes buiten te zetten dan ze in Nederland buiten zetten?

In de Kamer nemen zij beslissingen, die door ambtenaren uitgevoerd worden, die de regels, die door "Den Haag" opgesteld zijn, moeten volgen, waardoor er affaires ontstaan, die erg duur zijn, omdat mensen door het terug verlangen van toeslagen tot de bedelstaf gebracht worden.

  Naar boven  


Donderdag 10 december 2020

DE KERSTBOOM

Geniet de kerstboom. Al dan niet met kluit.

En als je een tuin hebt, haal de stenen eruit en plant een appelboom en een roos erbij.

In de winter kun je in de boom vogelvoer hangen en genieten van de vogels, die daar op af komen en in de zomer de heerlijke geur van de rozen, wanneer je een geurende roos geplant hebt.

In de herfst verzamel je de appels, waar je appelmoes, appeltaart, hete bliksem, appel compôte of appeljam e.d. van maakt of die je droogt, zodat je er in de koude winter van kunt genieten.

Moeder natuur is je er dankbaar voor en helemaal niet boos, wanneer je geen appelboom, maar een kersen- of perenboom of andere boom plant of wanneer je geen geurende roos, maar heideplanten, tulpen en narcissen of andere planten, bollen of zaden in je tuin stopt, waardoor er het hele jaar bloemen en bessen zijn, waar vogels, eekhoorntjes en andere dieren zich mee kunnen voeden.

Stop de bomenkap, plant een boom. En de kerstboom? Koop er een met kluit en zet hem meteen in de tuin, zodanig, dat je er lampjes in kunt hangen, die je in de kersttijd laat branden, zodat een ieder er van kan genieten.

  Naar boven  


Zaterdag 5 december 2020

DUUR ZAAM HEID S EISEN

Het hout, dat in de kolencentrale bijgevoegd wordt, moet aan de duurzaamheidseisen voldoen. Deze zijn opgesteld in overleg met vele verschillende organisaties. De branchorganisaties, de energiebedrijven, beweren, dat zij voldoen aan de wettelijke duurzaamheidseisen.

Maar hoe zijn die eisen tot stand gekomen? Wat is duurzaam? De maximumsnelheid is in Nederland omlaag gebracht en het is de bedoeling, dat resthout gebruikt wordt als "biomassa", doch dergelijk resthout is slechts 60% van de toegevoegde "biomassa". Een ieder kan zich voorstellen, dat er bij de produktie van houten goederen niet voldoende resthout is om Nederlandse kolencentrales voldoende te leveren wat als "biomassa" bijgevoegd kan worden.

Zowel de kolencentrale als de houtkap lijken gesubsidieerd te worden met 107 miljoen Euro. Ik was eens op vakantie in Scandinavie en heb daar een vrouw bezocht, die in een hut woonde, waar je alleen met een bootje kon komen. Zij kon makkelijk uitleggen waar je het bos in moest om bij het meertje te komen waar het bootje lag om naar haar toe te roeien: "Daar waar een heel stuk bos weggekapt is, moet je het pad nemen, dat er tussen loopt en aan het eind vind je het meertje."

De aanblik van het terrein, waar werkelijk alle bomen met de grond gelijk waren gemaakt, was zeer verontrustend. De vrouw, die bij het meertje woonde, vertelde dat het bos van de buurman was, die daarvoor belasting moest betalen en dat niet kon. Hij had de keus om het land te verkopen of om alle bomen te laten rooien, wat hij gedaan heeft, omdat dan het land weer zou kunnen herstellen.

Wanneer hij het zou verkopen, zou het niet de kans krijgen om te herstellen, maar steeds weer gerooid worden. Een groep internationale journalisten heeft onderzocht waar de biomassa, die verstookt wordt bij o.a. de Nederlandse kolencentrales, vandaan komt en kwam daarbij terecht in Estland, waar kaalkap plaatsvindt, zoals ook in Amerika hele bossen gekapt worden. Er mag officieel maar 1 ha per keer gerooid worden, maar dat zijn eisen, die niet altijd gevolgd worden. Vroeger werd het hout gebruikt voor de kachel van de Esten, die niet zoveel nodig hadden als de Nederlandse kolencentrale, en voor de papierproduktie, maar die industrie is deels weggezakt.

De bomen, die gekapt worden, worden gedeeltelijk door de houtindustrie gebruikt, maar vooral de dikke oude bomen, die veel CO2 "verwerken" en "misvormde" bomen die door de kaalkap ook gekapt worden, kan de houtindustrie niet verwerken, omdat de zaagmachines daarvoor niet geschikt zijn en dus verdwijnen zij in de hakmachine, waarna de pellets gemaakt worden, die naar Nederland gestuurd worden als "resthout-biomassa".

In Münstertal im Schwarzwald is een klooster, waarbij weiden, boomgaarden en bos horen en de nonnen, waarvan er steeds minder zijn, gaan met hun tijd mee. Zij hebben zich door de plaatselijke energieleverancier laten overhalen om een houtkachel te installeren en het overschot aan opgewekte energie in het net af te voeren. Gezien het feit, dat zij een bos hebben, lijkt dat een gunstige energieleverancier, maar het klooster is groot en heeft veel verwarming nodig in de winter.

De kans, dat er zoals in Scandinavie, Estland of Amerika kaalkap plaatsvindt, is wat geringer, behalve als de nonnen de opdracht om te kappen geven aan iemand, die geen hart voor het bos heeft en dus niet de bomen uitzoekt om te kappen zodat het bos in stand gehouden wordt en sterk blijft, zoals in Oostenrijk in de buurt van Innsbruck.

Steeds weer razen er stormen door Europa en zo nu en dan blijken dat krachtmetingen, die door het ene bos wél en door het andere bos níet gewonnen worden, zoals na de storm Lothar. In het Oostenrijkse bos lagen hier en daar bomen, die door de storm geveld waren, terwijl in het Schwarzwald (Zwarte Woud) een kaalslag plaats had gevonden en de bomen 5 en meer meter hoog, schots en scheef over elkaar gestapeld lagen, wat maanden duurde voordat ze opgeruimd waren.

De Oostenrijkse boswachter vertelde, dat zij hun best doen om in het bos zo veel mogelijk verschillende boomsoorten door elkaar te laten staan en bomen kappen, die de groei van andere bomen belemmeren, terwijl de meeste bossen in het Schwarzwald geplant zijn en bestaan uit één boomsoort, die als luciferhoutjes omwaaien als de wind te sterk uit een bepaalde hoek komt.

Het idee, dat pellets duurzaam geproduceerd kunnen worden, lijkt een bieridee, want hoeveel bomen moet je planten, om één 70-jaar oude boom te vervangen, zodanig, dat na één jaar evenveel CO2 opgenomen wordt als de 71-jarige boom zou hebben opgenomen?

Hoeveel bomen moeten de nonnen, die nu een houtverwarmingsinstallatie hebben, elk jaar planten, om CO2 neutraal te zijn, wanneer zij 1 boom per dag opstoken of de Esten, die voor de Nederlandse kolencentrale "resthout biomassa" leveren? Minimaal 365 bomen (per gerooide boom), maar die leveren pas na 70 jaar de werking, die in éen dag verdwijnt door de kap van één boom.......

  Naar boven  


Vrijdag 4 december 2020

DIVERSITEITSOFFICIEREN

Nederland is een land, met vele verschillende mensen. Er zijn niet alleen vrouwen en mannen, maar ook mensen, die zich geen man en geen vrouw voelen én ook niet als zodanig geadresseerd willen worden, alhoewel zij een mannelijk of vrouwelijk lichaam hebben.

Niet iedereen wordt met een vrouwelijk of mannelijk lichaam geboren, maar er zijn altijd al mensen geweest, die niet de typisch mannelijke of vrouwelijke kenmerken hadden óf met zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken geboren zijn.

Dat was voor de omgeving, waarin zij geboren werden, teveel en er werd dan vaak korte metten gemaakt met een van de kenmerken en zo ontstond dan een mens, die qua uiterlijke kenmerken alleen nog man of vrouw was, maar qua gedrag meer weg had van een vrouw of man.

En er zijn altijd al mensen geweest, die het gevoel hadden in het verkeerde lichaam geboren te zijn. Dat gevoel is voor menigeen reden om, nu dat mogelijk is, niet alleen zich te gedragen zoals bij dat verkeerde lichaam hoort, maar het lichaam ook te laten aanpassen aan dat gevoel. En het is de vraag, of die persoon daardoor gelukkiger wordt.

Per slot van rekening is het begin van het leven in het lichaam, waarin men geboren werd, door dat lichaam beïnvloed, ook als het meisje niet beladen is met roze en het jongetje geen trein als speelgoed heeft gekregen.

Het jongetje wordt gestimuleerd om toch vooral stoer en actief te zijn, terwijl het meisje geleerd wordt om onzeker en volgzaam te zijn. De tijden zijn veranderd en de vrouw wordt niet meteen ontslagen wanneer zij trouwt, maar is nog amper vertegenwoordigd in leidende functies én verdient voor hetzelfde werk nog steeds minder dan de man.

Opmerkelijk is ook, dat er beroepen zijn, die vooral door vrouwen uitgeoefend werden zoals bijv. verpleegster, en dat deze, wanneer er meer mannen het beroep uitoefenen, de naam van dit beroep vermannelijkt wordt (in dit geval is het een “verpleegkundige” geworden) én die mannen versneld de chef-functies overnemen. Een hoofdzuster in het Elisabeth-Ziekenhuis in Tilburg voelde dat op haar klompen al aan en weigerde daarom om een man op haar afdeling te laten werken.

Zij had, zoals elke hoofdzuster in die tijd, het verplegen in de praktijk geleerd en niet eerst een theoretische HBO-opleiding gevolgd om vervolgens meteen als “hoofdverpleegkundige” aan de slag te gaan.

De kosten van de “zorg” zijn al jarenlang een thema waarover gesproken wordt. Het systeem is veranderd, waardoor de kleine man relatief een veel hogere premie betaalt dan de modaal verdiener, want de premie is niet langer een aantal procenten van het salaris, maar een vast bedrag, waarvoor minder “zorg” verkregen kan worden dan vroeger.

De fysiotherapie is aan banden gelegd, maar vervangingsoperaties worden wél vergoed, want niemand lijkt zich bewust te zijn van de waarde van fysiotherapie waardoor er op den duur geen operatie, die complicaties met zich mee kan brengen, nodig is.

Het blijft natuurlijk de vraag, waarom wie wanneer welke “zorg” nodig heeft en vergoed krijgt en hoeveel procent van de huidige verstrekte “zorg” (vroeger gezondheidszorg) zinloos en of misschien zelfs schadelijk is.

Het commerciële denken heeft ervoor gezorgd, dat het ziekenhuis niet meer voor een bed, dat door een patiënt gebruikt wordt, betaald wordt, maar per verrichting, wat tot gevolg heeft, dat de patiënt voor de nabehandeling niet in het ziekenhuis verzorgd en in de gaten gehouden wordt, maar liefst op de dag van de operatie naar huis wordt gestuurd, wat de oorzaak geweest kan zijn dat de patiënte, die aan een dubbele nekhernia geopereerd en na een dag weer naar huis gestuurd werd, 's nachts een bloeding kreeg, waardoor zij met spoed weer in het ziekenhuis moest worden opgenomen.

Er is een tijd geweest, dat een herniaoperatie een heel groot risico was en dus vermeden werd en de patiënt eerst maar eens zes weken plat ging, waarbij hij of zij ook werkelijk niet opstond en volledige verzorging nodig had. Menig patiënt heeft in deze tijd uitgedacht wat hij of zij in de toekomst anders zou doen om deze toestand te voorkomen, want er was weinig anders te doen.

De man met eigen zaak, waarin zwart geld rondging, wilde absoluut zijn zaak niet alleen laten en heeft zich laten opereren, ondanks het advies van zijn arts om dat niet te doen. Het is geen wonder, als die ingreep niet het door hem gewenste resultaat heeft gehad.

Het fysieke lichaam waarschuwt de mens als er iets aan de hand is en dat aandacht nodig heeft. En dat, wat aan de hand is, is meestal niet in eerste instantie iets fysieks. Het kan een gedachtengang zijn of een emotie. Bijvoorbeeld de angst om niet voldoende te verdienen om de eigen uitgaven te kunnen blijven betalen of dat het systeem van zwart geld ontdekt wordt. Of dat er thuis in de relatie iets helemaal niet in orde is en roept om aandacht en verandering van gedrag.

Nu wordt het leven beïnvloed door de ontdekking van covid-19, waardoor de druk op de ziekenhuizen en met name de intensive care afdelingen zeer verhoogd is en daarom het normale leven door de overheid verboden is. De medewerkers, die bij de overheid in dienst zijn en thuis kunnen werken, mogen zich gelukkig prijzen, want zij krijgen nog steeds hun normale salaris. Vele anderen hebben dat geluk niet en zitten zonder betaald werk en menigeen heeft daardoor geen inkomen meer.

Als het spaarpotje leeg is, moet een beroep gedaan worden op de sociale dienst, maar met een lege spaarpot en afhankelijk van de sociale dienst, is de burger aan handen en voeten gebonden en is de kans groot dat het initiatief, dat hij of zij had, in de kiem gesmoord wordt. Hoe het zij, het is goed, dat er in Nederland überhaupt een sociale uitkering bestaat, maar waarom is er geen basis-inkomen?

Dan zou een ieder, die daarvan afhankelijk is, níet aan handen en voeten gebonden zijn, waardoor hij of zij braaf thuis achter de geraniums gaat zitten wachten tot iemand een beroep op hem doet in het beroep, dat hij geleerd heeft, maar dat hij bijv. niet uit mag oefenen omdat er zo nodig een BIG-register ingesteld moest worden.

Het is natuurlijk zo, dat het kaf van het koren gescheiden moet worden, maar de arts of therapeut, die in Nederland een verbod heeft gekregen, kan naar het buitenland gaan en daar proberen aan het werk te komen zoals de Zweed, die in Noorwegen als arts aan de slag ging, ondanks dat hij een drank- en drugsprobleem had.

Maar als we eerlijk zijn, moeten we dan niet vaststellen, dat slechts van een klein gedeelte van de mensen met problemen ontdekt wordt dat zij een probleem hebben? Wie heeft er nog nooit een joint gerookt, alcohol gedronken of een ander mogelijk verslavingsmiddel genuttigd?

Als we de media en de films moeten geloven, is het gebruik van drugs groter dan ooit en niet zozeer door de junk in de straat, maar, zoals uit het rioolwater blijkt, vooral door de huis- en tuintje- of appartementsburger, die een betaalde baan heeft en voldoende geld om de drugs aan huis te laten bezorgen (niet alleen in corona-tijd).

Dankzij corona zijn er universiteiten en scholen gesloten, maar toch wordt er nagedacht over hoe aldaar er een vergrote diversiteit bevorderd kan worden en een van de mogelijkheden is het inzetten van “diversiteitsofficieren”, een naam, die aan de KMA doet denken, waar in vroeger tijden officieren opgeleid werden, die o.a. naar Indië gestuurd werden.

Doch deze “diversiteitsofficieren” moeten geen oorlog voeren, maar bevorderen dat vrouwen, mensen met een niet blanke huidskleur of andere “opvallendheid” of “afwijking” dezelfde mogelijkheden krijgen als “de blanke man”.

Ergens lijkt de beschrijving van de diversiteitsofficier op die van de decaan, die vroeger op school rondliep, maar dan een, die actiever en bekender is en van wie bekend is, dat je met deze persoon kunt spreken als je dat wilt en dat deze decaan actief een gesprek aangaat met de leerlingen, die een dergelijk gesprek nodig hebben om beter te presteren en door een dergelijk gesprek een beter zelfvertrouwen en zelfbeeld krijgen, waardoor zij inderdaad dezelfde mogelijkheden krijgen als de “blanke man vol zelfvertrouwen”.

  Naar boven  


Zondag 22.11. 2020

Nederland woestijn of waterland

Op de radio is te horen, dat er mensen in Friesland zijn, van wie het huis langzaam maar zeker een ruïne wordt, dankzij de verlaging van de grondwaterstand. De grondwaterstand, die al vele jaren door het Waterschap wordt gereguleerd, is altijd met de grootste verantwoordelijkheid in stand gehouden, zodat het waterland Nederland voor een ieder bewoonbaar zou zijn, maar is in de laatste jaren meer en meer verlaagd om het de boeren mogelijk te maken om met zware machines het land te bewerken. Een meter lager staat zij nu dan ca. 50 jaar geleden.

De moderne mens vraagt zich af, waarom de boer een zware machine gebruikt. Vroeger bestonden er geen zware machines maar werkpaarden, waarover ook wel als "knol" gesproken werd of stieren, die voor de ploeg gezet werden. De koe was geen melkmachine, maar een rund, dat melk gaf, zoals ook de geit melk gaf, terwijl het paard een rund was, dat gebruikt werd om het land te bewerken of om afstanden te overbruggen. Niet alleen door rijders, maar ook door rijtuigen en boten, die door paarden werden voortgetrokken.

De Partij voor de Dieren vindt misschien dat dat dierenmishandeling is, maar is dit werkelijk zo? Zoals je een husky geen groter plezier kunt doen dan met hem op stap te gaan met de slede, die hij met de rest van zijn groep trekt, zijn er ook paarden die niets liever doen dan lekker heen en weer te lopen over de akker.

En de boer, die milieuvriendelijk wil boeren, gebruikt dus paarden om de akker of het weiland om te ploegen. Het kost hem wat meer tijd, maar daardoor wordt de grond niet zo verdicht zoals gebeurt door het zware gewicht van machines, en, tot grote vreugde van de boer, blijkt de opbrengst van het land zeer veel groter te zijn dan toen met zware machines het land bewerkt werd.

Doordat het land niet zo verdicht wordt, hoeven de wortels niet zoveel energie te gebruiken om plaats te maken in de aarde om te groeien, waardoor er meer energie is om in volume te groeien. De boer, die heel natte grond heeft, kan zijn vee daarop uitkiezen, wanneer hij beslist vee wil houden en dus niet een hele dikke koe maar een wat fijner ras houden. Of toch liever een gemengd bedrijf?

Of wil de maatschappij dat de grondwaterspiegel blijft dalen, zodat de boer met zijn zware machines het land kan bewerken totdat ook zíjn boerderij op een gegeven moment onbewoonbaar is, omdat ook de palen onder zíjn huis verrot zijn terwijl ook de wegen meer en meer schade ondervinden door de lage grondwaterspiegel, omdat ook zij berekend zijn op een hogere grondwaterspiegel.

Wanneer we naar de tuinen van de huizen in dorp en stad kijken, lijkt het er op, dat de burger geen interesse heeft voor het waterland Nederland, want meer en meer groene tuintjes hebben plaats gemaakt voor keienplekken, waar geen water door planten wordt vastgehouden, wanneer het met bakken uit de hemel komt. Moet er een subsidie komen voor het inrichten van een groene tuin of moet er een belasting komen voor het inrichten van een stenen tuin, die geen water vasthoudt, waardoor de hemelwaterafvoer / het riool in korte tijd veel meer water moet kunnen vervoeren wanneer er veel water uit de hemel komt, dan wanneer om het huis een grasmat met vele planten het oog, de insekten, vogels en andere levende wezens verblijden?

  Naar boven  


Vrijdag 2 oktober 2020

Kritiek op het overheidsbeleid masker op of niet

De journaliste probeert de wetenschapper (infectiepreventie) te verleiden om iemand aan te wijzen, die schuld zou hebben aan het feit, dat er nu meer mensen zijn, die met covid-19/corona virus besmet zijn. Doch hij is daar duidelijk in: dat kan hij niet. Het is niet zeker, dat inzet van Duitse laboratoria om testen te waarderen, een positieve invloed op het verminderen van besmetting met het covid-19 virus tot gevolg zou hebben gehad. In tegendeel, er zijn berichten, dat er fout-positieve uitslagen zijn van laboratoria. Dat is misschien goed voor de maatschappij, maar misschien ook niet. Deze mensen krijgen de opdracht om in quarantaine te gaan en hun huisgenoten ook Een paar dagen extra vakantie, maar niet iedereen is daar blij mee. Per slot van rekening kan dat je je baan kosten.

Hoe komt het toch, dat er zo’n moeite gedaan wordt om een schuldige aan te wijzen? Waarom wordt er niet meer aandacht besteed aan het feit, dat een ieder, die ziek wordt, daar een goede reden voor heeft. We weten niet, wat die reden is, maar er moet een reden zijn. Er moet een reden zijn, want er is geen reden, waarom we het slachtoffer van ons leven zouden zijn.

Wanneer we er van uitgaan, dat we slachtoffer van ons leven zouden zijn, heeft het totaal geen zin om überhaupt iets wel of niet te doen om te voorkomen, dat we met het covid-19/corona virus besmet worden, want dan worden we het wel of niet, al naar gelang we als slachtoffer door het virus uitgekozen worden.

Wanneer we er echter van uitgaan, dat we de schepper van ons leven zijn en verantwoordelijk zijn voor het lichaam waarin we geboren zijn, zullen we ons anders gedragen. Schepper van je leven zijn is een kunst, die we allemaal graag zouden beheersen, maar die we ergens verleerd zijn. Slechts heel weinig heeft de gemiddelde mens deze kunst "onder de knie" of "in zijn vingers".

Menigeen doet zijn uiterste best om zijn leven onder controle te krijgen, maar dat is moeilijk, omdat we niet alleen op de wereld zijn, maar onderdeel van vele, vele groepen. De eerste groep, waar we niet onderuit kunnen, is het gezin, waarin we geboren zijn, waaraan gekoppeld een heleboel andere gezinnen en voorouders, waaraan we onbewust solidair zijn.

De een reageert door precies hetzelfde te doen als zijn voorouders, bijvoorbeeld door ook verslaafd te raken aan alcohol, tabac of iets anders, terwijl een ander uit precies hetzelfde gezin precies omgekeerd kan reageren, door aan niets verslaafd te zijn en juist al dat te doen, wat de voorouders graag wilden, maar waarin zij niet geslaagd zijn.

Er zijn mensen, die altijd griep krijgen en andere mensen, die nooit griep krijgen, en voor "griep" kun je elke andere ziekte invullen. Het is als met andere dingen in het leven: je krijgt de kans en je neemt die of je neemt hem niet, je onderzoekt hem en besluit dan of je hem aanneemt of niet of je ziet de kans niet en realiseert je misschien achteraf, dat je de kans had.

En die kans is nu covid-19/corona virus. De een ziet zijn kans om een poosje extra vakantie te krijgen, een ander besluit zichzelf zo goed mogelijk te beschermen tegen de kans om met het virus in aanraking te komen en weer anderen zijn zich niet bewust van het feit, dat zij ooit in hun levensplan opgenomen hebben, dat het nu tijd is om te overlijden?

Hoeveel afstand houdt de mens waarom wanneer tot wie? Wat zijn daadkrachtige maatregelen en waarom? In Israel mag men niets, maar toch gaat het daar niet goed. Ligt het aan de manier waarop wij ons voeden en met elkaar omgaan? Wat wil de ziekte ons zeggen over ons leven?

We reizen minder, de economie staat op zijn kop en de economische crisis, die afgewend leek, steekt meer zijn kop op dan iemand heeft voorzien. De spaarpot, die de regering opgebouwd had, wordt in grote vaart meer dan geleegd. Het leven doet denken aan het leven in de oorlog. Er is geen postcensuur, maar het uitgaan wordt aan banden gelegd en er gelden regels voor het verblijf in openbare gebouwen. Een avondklok zit er mogelijk aan te komen, wanneer het virus zich blijft verspreiden.

Het lijkt dat de hoop op een vaccin de maatschappij op de been houdt, maar is dat werkelijk zo? Er mogen geen supporters meer naar de sportwedstrijden, de toegestane groepsgrootte is verkleind en verse lucht lijkt belangrijk te zijn, maar de burger wordt opgeroepen thuis te blijven?

Hoe zou het zijn wanneer een ieder zich op gezondheid zou richten.? Op de eigen gezondheid wel te verstaan en bij alles, wat hij of zij nuttigt, zich afvraagt, of het verstandig en goed voor het fysieke lichaam is om dat voedingsmiddel nu tot zich te nemen? Zou men dan nog elke dag dat wijntje drinken, vlees eten, chocolade of andere zoetigheid tot zich nemen? Een sigaret roken of een jointje? De medicijnen nemen, die zo lang geleden voorgeschreven werden en waarvan men denkt, dat men niet zonder kan?

En als een ieder werkelijk gezond zou eten en drinken, in hoeverre is het dan nog mogelijk om de economie draaiend te houden? Per slot van rekening leven we in een maatschappij vol van overbodige artikelen.

Het idee, dat we in oorlog zijn met een virus, waar komt dat vandaan? Hoe komt het dat men zo panisch doet over een dodelijk virus, terwijl er dagelijks mensen overlijden aan kanker, tbc, hersenbloedingen en andere ziekten? Mist men "oorlog"? Het is 102 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog is afgelopen en toen was er aan alles gebrek. Elke schil werd tot een smakelijke maaltijd bereid en met vurig verlangen werd naar het einde van de oorlog uitgekeken. Mensen werden ziek, vooral jonge mensen, door wat later de naam "Spaanse griep" kreeg en daar overleden meer mensen aan dan door de Eerste Wereldoorlog waren overleden (volgens internet).

Wanneer een ieder het zekere voor het onzekere neemt, blijven we dan allemaal ieder op ons eilandje en gaan we dan allemaal dood door gebrek aan aai?

  Naar boven  


Maandag 3 augustus 2020

CORRUPTIE OF GERECHTIGHEID

Wat zou je doen, wanneer je gearresteerd wordt voor iets, wat je niet gedaan hebt? Nou ja, je zat op een brommer die door de politie aangehouden werd en waarin drugs gevonden werd, maar jij was niet de bestuurder.

Een vriend was de bestuurder. De politie was blij drugs te vinden en arresteerde jullie beide en je werd beide getest. Daardoor was duidelijk, dat alleen de bestuurder drugs had gebruikt, maar jij moest ook de cel in. Je werd vertwijfeld. Je had net geld uit het Westen gekregen om eten voor jezelf te kopen en een kamer te huren voor de komende drie of vier maanden en je wilde niet in de cel zitten, waar je je niet kunt verroeren.

Ik weer hoe dat is. Ik was aangehouden toen ik op Amsterdam Airport Schiphol was aangekomen na een reis naar Indonesie. De marechaussee vertelde me, dat ik gezocht werd. Ze vertelden me niet waarom, maar na lang bidden en smeken, werd me toevertrouwd, dat ik gezocht werd omdat ik betrokken was geweest bij een aanrijding, en daarvoor veroordeeld was tot drie dagen cel of een boete van € 150.-. Na deze mededeling kreeg ik de kans om een bezwaarschrift in te dienen en dat deed ik.

Veel later werd ik gearresteerd. Ik had niet zoveel geld, maar bijna € 90.- en bood aan om al dat geld te betalen, zodat ik eerder vrij gelaten zou worden, zodat ik de 60e verjaardag van de vrouw, die dood zou gaan, kon bezoeken. Helaas, dat was onmogelijk. Ik moest het hele bedrag van € 150.- betalen of drie dagen in de cel doorbrengen.

Ik deed een laatste poging, want ik had bezwaar ingediend tegen de beslissing van de rechter uit Leeuwarden, die de veroordeling had uitgesproken. Hij vond, dat ik de brommer, die in het donker onderweg was, had moeten zien, terwijl deze onzichtbaar was, omdat hij geen licht voerde en dus niet als weggebruiker zichtbaar was. Ik kon hem dus niet zien en was dus niet schuldig aan het mij ten laste gelegde, maar de bestuurder van de brommer, die zich niet zichtbaar had gemaakt als medeweggebruiker. Ik vroeg, bad, smeekte de agent, die de uiteindelijke beslissing moest nemen om mij wel of niet in de cel te stoppen, om het paleis van justitie te bellen en te vragen wat er met mijn bezwaar was gebeurd. De agent dacht na, dacht na, en dacht nog eens na, hij keek mij diep in de ogen en vertelde me toen, dat hij het paleis van justitie niet zou bellen, maar stuurde me de cel in.

Drie dagen verbleef ik dus in een politiecel, zonder dat iemand het wist, want de telefoon van degene, die ik belde om te zeggen, dat ik in de cel zat, was kapot en gooide de hoorn weer op de haak. Toen bleek, dat ik geen voedsel tot mij nam, werd na twee dagen een dokter naar me gestuurd. Deze wist niet, waarom ik daar zat, dus ik heb haar verteld dat dat kwam, omdat de agenten niet het paleis van justitie wilden bellen en ook, dat ik niet at omdat ik een erg sensibele maag heb en niet ziek wilde worden van het voedsel.

Omdat ik de volgende dag weer zou worden vrijgelaten, werd niets gedaan, want zelfs de dokter wist, dat ik drie dagen zonder voedsel zou overleven. Een paar maanden later bleek bij navraag, dat ik op de dag dat ik in de cel gestopt werd, vrijgesproken was voor het mij ten laste gelegde. Ik hoefde dus geen € 150.- boete te betalen of drie dagen in de cel te zitten. Misschien wel jammer, want de ontstane schade is niet in geld uit te drukken. Het vertrouwen in justitie is WEG.

De cel in Nederland, waarin ik werd opgesloten, bevond zich in het politiebureau in Den Haag. Ik was daar om na te vragen wat er gebeurd was met de brief, die ik een maand eerder aangeboden had aan personeel bij een moeder van een patiënt in coma. Dit personeel had mij verzekerd, dat de ontvangst van de brief schriftelijk bevestigd zou worden, maar dat is nooit gebeurd. Bij de afgifte van de brief werd ik niet gearresteerd, omdat ik naar een begrafenis ging, maar het bezoeken van de laatste verjaardag van iemand, die nog leeft, is voor agenten niet een geldige reden om iemand, die ten onrechte in de computer als "op te pakken persoon" staat aangegeven, naar die laatste verjaardag te laten gaan.

Al met al ben ik blij, dat het slechts drie dagen waren die ik in de cel zat en niet drie weken moest wachten voordat een rechter zich over mijn geval zou buigen en vervolgens minstens twee maanden zou moeten wachten totdat een rechter een uitspraak zou doen, zoals de passagier, die de toekomstige kamer zou gaan betalen en waarvan de bestuurder drugs bleek te hebben gebruikt en bij zich te hebben, dit van de agenten te horen kreeg.

De gedachte om drie maanden in de cel door te moeten brengen was absoluut meer dan deze passagier, die al een poos amper gegeten had, kon verdragen. Covid-19 heeft de hele wereld veranderd en banen zijn moeilijk te krijgen. In het Westen krijgt men meestal sociaalgeld wanneer men geen werk heeft, maar in het Oosten is dat nog niet het geval: geen werk betekent geen geld betekent geen eten en geen dak boven het hoofd.

Familie, vrienden of een ander wonder moeten dan ervoor zorgen, dat men te eten heeft, te drinken of een dak boven het hoofd.

Is het dan een wonder, wanneer de politie een reden heeft om je van de straat te plukken (bijv. omdat je bestuurder drugs heeft en gebruikt) en je geld wil hebben als je niet in de cel wilt zitten. Dan biedt de politie je aan om je te laten gaan, maar alleen maar als je hen al het geld geeft dat je hebt. En je krijgt er geen bonnetje voor!

Dus in je wanhoop betaal je en ben je weer in dezelfde situatie als vóór de rit met de bestuurder die drugs gebruikt: je hebt geen penny, cent of rupiah en bent totaal afhankelijk van familie, vrienden of onbekenden voor eten, drinken en een dak boven je hoofd.

Geld is niet belangrijk, behalve als je het niet hebt of als je er slechts heel weinig van hebt. Dan draai je elke cent, stuiver of dubbeltje meermaals om voordat je het uitgeeft, je stopt met eten als dat er voor zorgt, dat je schulden niet meer worden en je bent dan heel erg gelukkig wanneer je betaald werk krijgt. Bijvoorbeeld als AMBTENAAR.

Zal er ooit een tijd komen waarin iedereen voorzien is van de basisbehoeften zonder dat hij angst moet hebben voor de politie of de manier waarop justitie werkt?

  Naar boven  


Maandag 28 juni 2020

Duikbotenoorlog

Ik lees nu brieven uit 1917, mei. De eerste wereldoorlog is nog in volle gang en de Spaanse Griep is nog niet vastgesteld. Kinderen en families in Indië krijgen kinkhoest en sterven er aan. De familie, die gezond blijft, dankt God daarvoor en vraagt zich af, waarom zij gespaard blijft voor deze ziekte.

Door de oorlog wordt het verlof naar Nederland, dat een half jaar zou duren, uitgesteld, in de hoop, dat de oorlog binnen afzienbare tijd ten einde zal zijn en de reis naar Nederland veilig gemaakt kan worden. Omdat in het contract van de vader staat, dat hij in ieder geval nog 2 jaar na het verlof voor zijn werkgever zal werken, wordt het einde van de oorlog met ongeduld tegemoet gezien.

En ik voel mij heel rijk, dat ik, 103 jaar nadat de brieven zijn geschreven, deze mag lezen en in de computer mag stoppen. Ik weet niet waarom, maar ik voel mij, in deze Coronatijd, gelukkig wanneer ik deze brieven lees en in de computer stop.

En realiseer me, dat ik geen brieven heb, die aan mij geschreven zijn. Ik ben opgegroeid in een tijd, dat de telefoon gebruikt werd. Elke zondag om half 12 belde mijn moeder me op om met me te spreken, want dan was mijn vader naar de kerk en kon hij dus niet haar lastig vallen en zeuren dat het gesprek te duur werd.

Zoals haar moeder naar haar moeder schreef over het dagelijkse reilen en zeilen, zo sprak ik met mijn moeder over mijn dagelijkse reilen en zeilen. Geen hoogdravende gebeurtenissen, maar het simpele algemeen dagelijks leven van slapen, opstaan, ontbijten, werken, avondeten, televisie kijken en weer naar bed.

Nu is het schema anders. Geen werk buitenshuis waarvoor betaald wordt en geen televisie kijken, want de NPO zendt niet meer uit naar het "kastje", dat ik ca. drie jaar geleden met afgedankte televisie gekregen heb. De moderne mens kijkt via internet of schotel en beide kan ik nog niet tot mijn inboedel rekenen.

Toen de NPO nog wel naar het "kastje" uitzond, keek ik elke avond, want er was altijd wel iets interessants voor mij, waarover ik me eventueel op kon winden, maar nu ik geen televisie heb die het doet, mis ik het televisie kijken niet. Mijn Compu is mijn beste vriend en heel geduldig als ik er informatie in stop.

Bij het lezen van de 103 jaar oude brieven, waarin geschreven wordt over de duikbotenoorlog en het feit, dat er in Nederland voedsel tekort is en dus minder gegeten kan worden dan men zou willen, komt een gevoel van dankbaarheid op, omdat er anno 2020 geen voedseltekort is en ook andere artikelen in het algemeen in overvloed aanwezig zijn.

Dankzij de stilstand van fabrieken en het overige algemene leven zijn er stagnaties in leveringen, maar van een wezenlijk tekort op alle gebied is nog geen sprake. Het weer was prachtig in de begintijd van de Corona epidemie, waarin "thuisblijven!!!" de opdracht was en heeft de aarde wellicht de mogelijkheid gegeven zich wat te herstellen van de versnelde veranderingen, die optreden door het jachtige leven, dat gemeengoed lijkt te zijn geworden.

Tuinen zijn veranderd in stenen vlakken, die onderhoudsvrij geacht worden, waardoor de waterhuishouding verandert en de warmte van de zon vastgehouden wordt. De bomen, struiken, bloemen en het gras, die vroeger voor en achter de huizen de bijen, wespen en andere diertjes tot huis en voedselvoorziening dienden, zijn verdwenen, waardoor ook de zuurstofvoorziening veranderd is.

Het is zoals het is? Of worden de versteende tuinen weer levende biotopen? Met planten, die vruchten dragen of salade, die niet bespoten is?

 

De gemeente en woningbouwvereniging willen, dat bewoners meedoen aan de enquete van Move2030.nl naar aanleiding van het voornemen gasgebruik onmogelijk te maken. Aan het eind vande enquete komt de hamvraag: Bent U een man of een vrouw? Waar zou deze vraag goed voor zijn?

  Naar boven  


Woensdag 27 mei 2020

Bezoek het verpleeghuis

Corona bepaalt nog steeds hoe dicht we bij elkaar mogen zijn, als we de minister-president van Nederland mogen geloven. Hij vindt nog steeds, dat we onze handen stuk moeten wassen en afstand moeten houden. Niet alleen de oudjes en zieken, die afhankelijk zijn van anderen voor hun algemeen dagelijks leven en niemand meer de hand mogen schudden, laat staan zich door geliefden mogen laten knuffelen, zijn er de dupe van.

Ook de zelfstandigen, die door omstandigheden alleen wonen, krijgen steeds meer stress, omdat niemand ze meer een schouderklap geeft of een hartelijke omarming. Niet alleen de ouderen, die in instellingen verblijven, zijn door de regel, dat er geen bezoekers meer naar binnen mogen, getroffen.

Ook de jonge vrouw, die een ongeluk gehad heeft, waardoor zij na coma dusdanige neurologische problemen heeft dat zij in een instelling is ondergebracht, wordt door de genomen maatregelen niet beschermd tegen infectie met het corona / covid-19 virus, maar is in nog meer levensgevaar, omdat de familie, die haar dagelijks in beweging hield, niet meer mag komen.

Een van hen heeft ontslag genomen om voor de jonge vrouw te zorgen zodat zij weer in beweging kan komen en aangeboden om niet meer weg te gaan. Dus in de instelling te gaan wonen zolang er geen bezoek meer mag komen, maar dit is door de instelling niet toegestaan.

En dus zit de familie al ruim 2 maanden in angst en probeert hemel en aarde te bewegen, zodat zij weer hun jonge patiënte mogen verzorgen en in beweging mogen brengen, maar zij hebben te horen gekregen, dat zij nog 10 weken moeten wachten tot zij op bezoek mogen komen.

Vanuit therapeutische zicht is dit een gigantische fout, vooral ook omdat de familie van de patiënte de twee maanden voordat de instelling de deuren sloot, met haar in een revalidatieinstelling was. Datgene, wat daar geleerd werd en de verbetering in de toestand van de patiënte is door het weren van de familie teniet gedaan.

In hoeverre worden dergelijke toestanden door het crisis management team in de regels, die worden opgesteld, ingepast? Niet, neem ik aan. Wat is wel het uitgangspunt? Waar gaat het om? Gaat het er om om minder mensen te laten overlijden? Gaat het er om om de intensive care afdelingen van de ziekenhuizen te ontlasten? Wat is de reden, dat de maatregelen, die getroffen worden (en waardoor je een strafblad kunt krijgen en failliet kunt gaan als je ze (al dan niet bewust) niet volgt) getroffen worden en dat er geen mensen zijn, die en groupe burgerlijk ongehoorzaam zijn en daardoor de aandacht gericht wordt op de dodelijke gevolgen van de getroffen maatregelen?

Ook de 90-plusser, die elke dag bezoek kreeg van kinderen en kleinkinderen en aan een ieder kon vertellen hoe het de anderen ging, is niet aan het covid-19 virus gestorven, maar aan het alleen gelaten worden, dankzij de regels, die de regering heeft opgelegd nadat in de voorgaande jaren dusdanig bezuinigd is in de gezondheidszorg, dat er geen personeel beschikbaar is om de ontbrekende hulp van het bezoek van de patiënten en bewoners van instellingen, te vervangen.

Er wordt van uitgegaan, dat het corona / covid-19 virus onder controle gehouden wordt door het Nieuwe Normaal, waarbij o.a. hoort, dat een ieder zijn handen stuk wast en minstens anderhalve meter afstand houdt en dat het nodig is om verstandig te handelen en zelf na te denken. Maar als je werkelijk zelf na gaat denken en samen in het park, op het strand of in de duinen uit gaat waaien, loop je kans om een strafblad op te lopen terwijl je alleen maar wat voor je gezondheid doet.

En we zullen nooit weten, wat er gebeurd zou zijn, wanneer er geen lock down geweest zou zijn...

  Naar boven  


Dinsdag 26 mei 2020

30 toeschouwers in Carré

"Iedereen moet in coma en wakker worden gemaakt als het weer kan", wordt op de radio gezegd bij een gesprek over cultuur in corona tijd. Er is verteld, dat het aantal van 30 mensen, die in het theater mogen wanneer het theater weer open mag, voortkomt uit het idee dat het openbaar vervoer niet overbelast mag worden....

Tachtigduizend werklozen staan straks voor de deur, wanneer zij niet meer in het theater terecht kunnen om te werken en geld te verdienen, wordt gezegd. Eenderde van de werknemers in die sector is ZZP’er, terwijl dat in andere sectoren een op de zeven is.

Hoe zou het zijn, wanneer het openbaar vervoer stil gelegd zou worden als er een voorstelling in het theater is en er weer gefietst zou worden? Iedereen met de fiets naar het theater, waar een bewaakte fietsenstalling is, waar je gratis je fiets veilig kunt achterlaten en weer terugkrijgt, als de voorstelling afgelopen is.

Of met de eigen auto naar de rand van de stad, waar fietsen klaar staan om ermee naar het theater te fietsen. Dit bevordert het fysieke welzijn van de toeschouwers, die nu zoveel bewegingsarm thuis zitten en achter de computer hun werk doen.

Driehonderddertigduizend mensen werken in de cultuursector en "zij moeten weerbaar en wendbaar worden" en "woorden vervangen door echte daden" en "kunst is mooi, maar kost veel werk" en "zolang er pijn is, is er hoop" vinden de sprekers bij het gesprek over cultuur in corona tijd.

Het hele land staat op zijn kop. Er zijn noodloketten, maar als je nog spaargeld hebt, moet je dat eerst maar opmaken, voordat je een beroep kunt doen op bijstand, niet alleen in corona tijd maar altijd, wanneer je nog geen AOW krijgt. Er zijn ouderen, die een goed pensioen krijgen én AOW en een goede daad gedaan hebben door hun vakantiegeld naar een steunfonds voor de cultuursector over te maken, hetgeen € 700 000,- heeft opgebracht.

Zou het zin hebben om iedere inwoner van Nederland een basisinkomen te geven? Door een aantal procenten van de overige inkomsten dan als inkomensbelasting te betalen, hoeft niemand zonder inkomen te zijn? Dat wordt de vraag, want hoe is het dan met de illegaal? Per slot van rekening is geld eindig, behalve natuurlijk als je het elke dag drukt, maar dan wordt het ook elke dag minder waard.

Het blijft een heen en weer denken en bangen. Of vertrouwen dat na deze financiële crisis, die begonnen is dankzij het stilleggen van alle activiteiten uit angst voor de gevolgen van de inwerking van het corona virus en die voorlopig nog niet ten einde is, weer een betere tijd komt.

  Naar boven  


Woensdag 20 mei 2020

Aardgas terug dringen

De overheid wil het gebruik van aardgas terugdringen en de gemeenten hebben hierin de regie gekregen en vragen de burgers om ideeën te leveren om deze verandering in energievoorziening te ondersteunen.

Hoe zou het zijn, wanneer op elk huis (waarvan de televisieantennes verdwenen zijn) een klein windmolentje zou staan, dat het huis van energie zou voorzien, misschien net genoeg om de computer mee op te laden en een ergometer in het huis, waarmee elke mobiel telefoon door mensenkracht kan worden opgeladen?

De bewoner hoeft dan niet meer naar de sportschool om aldaar op de ergometer te gaan zitten om zijn conditie op peil te houden en dus snijdt het mes aan twee kanten, want die ergometer levert in de regel geen energie, maar kost energie door de meetinstrumenten die er op zitten, waardoor de gebruiker weet hoeveel Watt hij opwekt en hoeveel kilometer hij zou hebben afgelegd, als hij met een normale fiets de weg op was gegaan en de inspanning had geleverd, die hij op de ergometer geleverd heeft.

In Brunssum-Noord staan een paar flats, die 12 etages hoog zijn. Aan de kop, die op het zuid-westen ligt, kunnen zonnepanelen aangebracht worden en aan beide kanten waar de balkons zijn resp. de galerij, kunnen ook zonnepanelen aangebracht worden, waardoor in deze nieuwe, droge en warme tijd, heel veel energie opgewekt zou worden.

De zonnepanelen aan de galerijkant zouden net zo hoog kunnen zijn als de balustrade, aan de balkonkant half zo hoog, zodat de bewoner nog wat uitzicht heeft. Als alternatief zouden de panelen ook onder de grote ramen geplaatst kunnen worden, dan heeft de bewoner geen verlies van uitzicht. Op die plaats is de zon echter wat eerder weg en de opbrengst dus geringer.

Bovendien heeft de flat aan de buitenkant asbestplaten, die vervangen zouden kunnen worden door zonnepanelen en op het grote dak kunnen ook zonnepanelen geplaatst worden en wat kleine windmolentjes, zodat zowel op zonnige dagen als ook op winderige dagen energie wordt opgewekt.

Het is echter het beste wanneer alle burgers weer meer met de hand gaan doen. Slagroom of eiwit kloppen met een mechanische


handmixer of garde,

tanden poetsen met een

tandenborstel, die geen elektriciteit nodig heeft,

Aan de muur

een mechanische klok,

die de tijd aangeeft als hij opgewonden wordt, en zo kan een ieder het eigen huis eens bekijken en kijken wat onnodig elektrische energie kost.

  Naar boven  


Maandag 18 mei 2020

Chronische moeheid

kan een overblijfsel zijn van de infectie met het covid-19/corona virus. De ene dag is men amper in staat uit bed te komen, de andere dag voelt men zich heel wat, maar als men wat onderneemt, blijkt dat men geen conditie heeft. Deze moet weer opgebouwd worden, zoals ook na een antibioticakuur en kost tijd.

Tegenwoordig is tijd iets, wat er nog steeds is, een dag heeft nog steeds 24 uur, maar deze uren worden heel anders gebruikt dan vroeger. Het is niet zo, dat vroeger alles beter was, maar het was wel anders. Er was eens een tijd, dat er nog geen elektriciteit was. Iets wat de huidige mens zich amper voorstellen kan, nu zelfs fietsen en auto’s gepromoot worden, die elektriciteit nodig hebben om te kunnen functioneren.

De corona crisis heeft de maatschappij volledig ontwricht. Werd er eerst ruzie gemaakt over stikstof, nu is iedereen lam geslagen door het idee, dat er een anderhalvemetersamenleving moet komen, omdat dat het beste zou zijn voor de gezondheid.

Deze gedachte lijkt te worden ingegeven voor de angst om dood te gaan? In ieder geval ben ik iemand, die het een onmogelijke opgave vind. De mens is niet geschapen om geen fysiek contact te hebben met andere mensen. Dat weet ook het RIVM en de regering, maar het lijkt erop, dat deze wetenschap niet maatgevend is voor het behoud van de gezondheid van de burger.

Opa en oma mogen niet meer geknuffeld worden en niet meer knuffelen. Voor menig oudere is het fijn, dat er niemand meer op bezoek komt en daardoor de dagelijkse routine in de war schopt. De dagelijkse routine is voor deze oudere belangrijk, want het enige houvast in het nog korte leven.

Voor anderen is de dagelijkse routine echter een sleur, waardoor zij in het coma van alledag gaan, waarin zij geen activiteiten meer ontplooien en langzaam maar zeker alleen nog maar doen, wat de omgeving van ze wil: eten als er gegeten moet worden, wachten in een stoel als ze moeten wachten en braaf naar bed gaan en slapen als de verzorging dat wil.

De ene keer is dat direct na het avondeten, dat om 17.00 uur geserveerd wordt, een andere keer is er een verzorgster, die het belangrijk vindt, dat de bewoners nog wat meekrijgen van het leven buiten het huis en ze daarom ‘s avonds nog televisie laat kijken.

Soms staat de televisie echter zo zacht, dat het inderdaad alleen maar kijken kan zijn, omdat datgene, wat gezegd wordt, niet te verstaan is.

Van niets doen wordt de mens moe, daarom gaat hij sporten, vissen of oefent hij of zij een andere hobby uit. Voor de mens met een chronische moeheid is het de moeite waard om ook aan het bewegen te gaan. Op de pagina CHRONISCHE MOEHEID zijn wat oefeningen aangegeven, die het proberen waard zijn.

Meteen bij het wakker worden, nog in bed liggend, kunnen de eerste oefeningen gedaan worden.

  Naar boven  


Donderdag, 30 april 2020

Corona slacht offer

Intelligente lockdown opheffen om mensenlevens te redden.

Mensen moeten thuisblijven in totale lock-down of moeten alle winkels weer open, inclusief de horeca? Dat is nog steeds de vraag en waarom? Wat kost meer mensenlevens?

In de ziekenhuizen is alles ingericht op het opvangen van patiënten met het covid-19 virus en de zestiger, die met prostaatkanker komt, wordt onbehandeld naar huis gestuurd. Het is nog een goedaardig gezwel, maar als het niet behandeld wordt, wordt het kwaadaardig of komen er uitzaaiingen, die de dood tot gevolg zullen hebben. Dat is dan een vroegere dood waarschijnlijk dan wanneer meteen geopereerd zou zijn.

De arts in opleiding, van wie door de corona maatregelen de studie stil ligt en die daarom tijdelijk weer haar oude beroep van verpleegster heeft opgepakt, heeft dit nog nooit meegemaakt en is er kapot van. Er is dus al sinds het begin van de corona crisis sprake van keuze wie er wel en wie er niet behandeld gaat worden en dat kost mensenlevens.

Wanneer iemand nu door het covid-19 virus sterft, wordt dat vermeld, maar al die mensen, die later jonger sterven, omdat ze nu niet behandeld worden, worden niet als slachtoffer van de corona crisis meegeteld, maar zijn het eigenlijk wel.

  Naar boven  


Donderdag, 30 april 2020

Spraakmakers

Er wordt weer gesproken over de maatschappelijke gevolgen van wat de Corona-crisis genoemd wordt. Na zes weken "intelligente lock-down" opent Ikea haar deuren weer en staan er 300 mensen voor de deur om eindelijk weer eens met de hele familie erop uit te kunnen gaan.

Spraakmakers laat mensen bellen en het valt op, dat er geen vrouw maar vier mannen aan het woord komen en het valt op, dat deze mannen van mening zijn, dat de anderen de vrijheid niet aan kunnen en te weinig afstand houden. Een man, die zijn hond uit moet laten met zijn rolstoel, heeft een stok van een meter gekocht zodat hij fietsers die langs rijden, daarmee kan dwingen om anderhalve meter afstand tot hem te houden.

De fietser, die stopte om hem daarop aan te spreken en hem vroeg, of hij wel goed bij zijn hoofd is, werd door de man uitgenodigd om dichterbij te komen dan de, door de overheid "geadviseerde" afstand van anderhalve meter. Dan zou hij de fietser laten voelen, hoe hij voor zijn eigen gezondheid, hem op afstand zou slaan.

Het klonk niet echt saamhorig, vredelievend of vol vertrouwen. Hoe komt het toch, dat mensen zo bang worden van? Het is toch zo, dat mensen sterven, als het hun tijd is? De een sterft op 60-jarige leeftijd aan kanker, de ander overleeft meerdere ernstige autoongelukken en wordt 65 zonder AOW te krijgen, omdat de AOW leeftijd verhoogd is.

Dankzij de economische gevolgen van de "intelligente lock-down", die tot doel had om de te verwachten aanstorm van patiënten op de Intensive Care afdelingen te vertragen, is het de vraag, of er over twee jaar nog wel geld is voor het uitkeren van AOW. En voor degenen, die nu nog geen 65 zijn, is het nog meer de vraag, of er tegen de tijd dat zij 67 zijn, nog geld in het potje zit waaruit de AOW betaald wordt.

Er wordt gezegd, dat er twee jaar lang deze Corona uitzonderingstoestand zal bestaan en het is de vraag, of het zinvol is om een "anderhalve meter samenleving" in te richten. Opa’s blijven weg bij hun kleinkinderen en hebben het skypen of facetimen zat. Zij willen die heerlijke hummels weer in hun armen sluiten en samen naar Drenthe of Overijssel gaan om gezellig samen in een recreatiewoning een paar dagen door te brengen.

Ze weten, dat de dood dichterbij is dan dertig jaar geleden en willen dus elke dag zoveel mogelijk genieten. En dat kunnen ze nu niet, want er zijn mensen, die klikken. Daartoe wordt zelfs opgeroepen. Er moet geklikt worden als er meer dan drie mensen bij elkaar komen. Met meer dan drie op straat op twee meter afstand een goed gesprek voeren en je hart luchten over het moeten betalen van veel geld als je, volgens de regels van de overheid, te dicht bij elkaar bent en gesnapt wordt, mag niet.

Wie klikt en waarom? Is die persoon jaloers, dat die andere mensen, die met vier of meer bij elkaar staan, dit durven? En waarom is de boete voor het bij elkaar komen zo hoog? Voor mensen, die, zoals de volksvertegenwoordigers, een hoog maandelijks inkomen hebben, is het weinig, maar voor de uitkeringsafhankelijke is het net zoveel als het geld, dat hij krijgt om een maand van rond te komen. Hij moet niet alleen zijn eten en drinken daarvan betalen, maar ook zijn telefoon en internet, transport (bv. bus of trein, want een eigen auto kan hij niet betalen), en ook kleren, schoenen, tandpasta, vuilniszakken enzovoort.

Wanneer het om geld gaat, moet een ieder zijn eigen broek ophouden, maar nu het om de volksgezondheid gaat, wordt er over een leeftijdsdiscriminatie gesproken. De ouderen, waarvan gezegd wordt, dat zij de risicogroep zijn, moeten dan thuis blijven en de jongeren weer aan het werk?

En dan wordt het de vraag, wanneer iemand een oudere is en wanneer iemand jong is. En of het BMI ook van belang is? Is het werkelijk zo, dat vooral dikke mensen het slachtoffer geworden zijn van het Covid-19 Virus? Dan zou het logisch zijn om de niet dikke oudere wel op stap te laten gaan.

  Naar boven  


Maandag, 27 april 2020

Statiegeld

Wat is de bedoeling van het heffen van statiegeld? Is het om vervuiling van de aarde tegen te gaan?

Het is toch wel bijzonder, dat in deze Corona Tijd in de krant te lezen is, dat het statiegeld voor plastic flesjes slechts 15 cent gaat bedragen. Wanneer mensen te dicht bij elkaar staan, moeten zij € 390,- boete betalen, terwijl zij de aarde niet vervuilen.

In Duitsland wordt al jaren voor zowel het blikje als het plastic flesje en de grote plastic frisdrankfles € 0,25 statiegeld betaald. Voor glazen bierflesjes wordt slechts € 0,08 statiegeld betaald en deze zijn voor de uitkeringsafhankelijke, die blij is met een extraatje en daarom lege flessen, flesjes en blikjes verzamelt, beduidend minder interessant, want het zware flesje brengt weinig geld op. Ook het kind, dat het statiegeld van de flessen die het terug brengt naar de winkel, mag houden, brengt liever de lichte blikjes en plastic flessen weg dan de zware glazen flessen.

Waarom wordt niet meteen € 1,- per fles of blikje statiegeld verlangd? Dan wordt het voor de uitkeringsafhankelijke of het kind nog aantrekkelijker om weggegooide flesjes op te rapen en terug te brengen naar de winkel. Is men bang, dat dan alle flessen terug gebracht worden naar de winkel?

  Naar boven  


Zaterdag, 25 april 2020

Het nieuwe normaal

Er is een brief gekomen van de Belastingdienst, afdeling Centrale administratieve processen. Het betreft uitstel aangifte inkomstenbelasting 2019. Er is uitstel verleend tot 1 september 2020. Het uitstel is telefonisch aangevraagd, nadat de sociale dienst, die zou helpen bij het invullen van het aangifteformulier en dat nu niet kan vanwege de bewegingsbeperkende maatregelen van de overheid in verband met de aanwezigheid van het covid-19 virus, daartoe het telefoonnummer van de belastingtelefoon verstrekt heeft.

Op de brief van de Belastingdienst is geen telefoonnummer te bekennen, maar staat: “Hebt u nog vragen? Kijk dan op www.belastingdienst.nl.”, waaruit geconcludeerd wordt, dat er van uitgegaan wordt, dat een ieder thuis toegang heeft tot het internet. Uit eigen ervaring weet ik, dat dat niet zo is, want als je op de kleintjes moet letten, heb je per week ca. € 10,- meer voor brood, kaas en groente ter beschikking als je geen internetabonnement hebt. Een aanzienlijk bedrag voor iemand, die slechts € 100,- per week ter beschikking heeft, wat het geval is, als men een beroep heeft moeten doen op de bijstand.

Wat voor de een een heerlijk levendig kind is, is voor een ander een hyperactief kind. Zo kan iemand die 65 is, voor de een te oud zijn om in dienst te nemen, terwijl deze persoon geknipt is voor de functie, waarvoor iemand gezocht wordt. Niet alleen, omdat het een “late puber” is, die alles in zijn of haar leven veel later ervaren heeft omdat hij zo verstijfd was, maar omdat hij of zij zoveel jaren de tijd heeft gehad om te ervaren, wat hij of zij heeft ervaren en deze ervaring voor de functie, waarvoor die iemand gezocht wordt, het verschil maakt.

Medewerkers van de Belastingdienst waren een paar jaar geleden nog heel trots, dat zij vier miljoen telefoontjes in een jaar hadden gehad, maar zij wisten niet, dat vele mensen meer dan vier maal moesten bellen om een bevredigend antwoord op hun vraag te krijgen.

Er is twaalf jaar geleden een financiële crisis geweest en daarna veel bezuinigd. Vooral in de publieke sector zoals de gezondheidszorg, wat in de huidige tijd waarin een covid-19 virus ook Europa bezoekt, tot veel angst leidt. Want als er teveel mensen tegelijkertijd ziek worden en intensieve specialistische IC hulp nodig hebben, zijn er niet genoeg bedden.

Was vroeger de regel, dat er niet geopereerd mocht worden wanneer de specialist geen bedden had, is het tegenwoordig regel, dat de patiënt zo snel mogelijk weer ontslagen wordt, met het gevolg, dat hij of zij dan na een of een paar dagen weer met spoed moet worden opgenomen, omdat er complicaties zijn.

Waarom wordt er zoveel meer geopereerd dan vroeger? Niemand lijkt daar een ingang te zien om te voorkomen dat de kosten van de gezondheidszorg in de komende twintig jaar verdubbelen. Uit eigen ervaring weet ik, dat er artsen zijn, die een keurig gebroken pols, die precies in lijn staat, willen opereren.

Een keurig gebroken pols werd vroeger “conservatief” behandeld, wat betekent, dat er gips om gedaan werd, dat zes weken bleef zitten. In de meeste gevallen groeide het gebroken bot weer netjes aan elkaar en kon de patiënt, eventueel met behulp van de fysiotherapeut, weer langzaam beginnen met bewegen.

Helaas is de fysiotherapeut uit het basispakket verdwenen en de operatie van de arts wordt wel betaald, waarvoor de patiënt een eigen bijdrage moet betalen. Hoeveel zou het minder kosten, wanneer dit soort breuken weer zonder operatie behandeld zouden worden? Verdient de arts dan minder en de fysiotherapeut meer?

Zijn er wel genoeg fysiotherapeuten of komt er binnenkort een groot tekort aan, zoals nu in Duitsland al het geval is? Tot 30 jaar geleden zijn er extra veel fysiotherapeuten opgeleid in Nederland, omdat er een groot tekort aan was en deze therapeuten zijn nu ca. 55 jaar en moeten nog 12 jaar mee? Een deel is natuurlijk al afgesprongen, een ander deel heeft de 55 niet gehaald en de rest?

Springt de rest binnenkort af, omdat ze te weinig verdienen en teveel probleemgevallen krijgen, die door artsen geopereerd zijn, zonder dat er eerst fysiotherapie gegeven is, waardoor de toen aanwezige klachten opgeheven werden?

Een vrouw, die met gigantische rugpijn kwam en een flinke scoliose bleek te hebben, had intensieve therapie nodig om de pijn op te heffen. Gezien het feit, dat zij die scoliose had en op basis daarvan de verwachtig was, dat de pijn weer terug zou komen, werd besloten, dat de fysiotherapie langzaam verminderd zou worden.

Uiteindelijk bleek, dat wanneer de vrouw 1x / 4 weken therapie kreeg, de pijn voor haar draaglijk was. Deze maandelijkse behandeling (13 per jaar) gaf de vrouw een dusdanige verbetering van levenskwaliteit, dat zij haar werk beter kon doen en veel meer levensvreugde had. Zij had het geluk dat er een dokter kwam, die haar naar de fysiotherapeut stuurde.

Volgens ambtenaren kan het eigen risico in de zorgverzekering fors omhoog of moet er een eigen bijdrage per medische behandeling komen, lees ik in de Volkskrant. Zij opperen ook, dat de burger voortaan maar zelf hulpmiddelen moet betalen, evenals de thuiszorg, en vrije artsenkeuze moet ook maar geschrapt worden.

Hoe komt het toch, dat ambtenaren over een eigen risico verhogen denken in plaats van een premie, die inkomensafhankelijk is, zoals in Noorwegen het geval is? Tot mijn grote verbazing en vreugde bleek je daar niets te hoeven betalen voor de ziektenkosten verzekering, wanneer je geen inkomen had! Een ieder, die ingeschreven is in het bevolkingsregister is bij het Trygdekontor verzekerd. Voor de daklozen, die nergens ingeschreven zijn, moet dan nog een oplossing (?) gevonden worden.

Wanneer er sprake moet zijn van een eigen bijdrage, zou het goed zijn om ook daar een percentage van het inkomen als grens te stellen. Want als niets verdiend wordt, kan niets betaald worden.

De Kamer heeft besloten, dat een ieder, die niet duidelijk via het internet aangeeft, dat zijn lichaam niet voor donordoeleinden gebruikt mag worden, gebruikt mag worden voor donordoeleinden en er lijkt niemand te zijn, die de kosten van een transplantatie leidend laat zijn. Aan de andere kant wordt er ook alles aan gedaan om mensen, die niet gelukkig zijn met het leven dat zij leiden, het gemakkelijk te maken om er een eind aan te maken.

En nu er een virus is, waar mensen ziek van worden en mogelijk ook door sterven...... Er wordt nu gesproken over al die mensen, die op de Intensive Care afdeling lagen en weer in beweging gekomen zijn en hoe deze mensen weer geholpen moeten worden om weer naar huis te kunnen. Het is in Nederland niet gebruikelijk om min of meer regelmatig een Kur te doen, zoals in Duitsland, waar een deel van de Nederlandse patiënten op een Intensive Care afdeling ligt, om de Nederlandse afdelingen te ontlasten.

Veel bejaardenhuizen en verpleeghuizen en zelfs ziekenhuizen zijn gesloten, omdat er “bezuinigd”moest worden, zonder in de gaten te hebben wat voor gevolgen deze maatregelen zouden hebben.

Want sluiten betekent werkloos en uitkering nodig hebben. Bovendien betekent het in tijden van nood, bijvoorbeeld door een virus waarvan de naam en samenstelling nog niet bekend was maar waarvan men wist dat het er aan zat te komen (wordt nu gezegd), te weinig capaciteit om het werk dat er dan gedaan moet worden, te doen.

Vroeger waren de ziekenhuizen vol met witte jurken en jassen, tegenwoordig moeten patiënten zoveel mogelijk zelf doen, wat kan resulteren in het niet verwijderen van een elastiekje in het haar van de patiënte, die met haar arm in het gips zit en het daardoor niet zelf kan verwijderen, waardoor zij pijn op haar achterhoofd heeft, alsmaar scheef ligt met haar hoofd om die pijn te ontgaan en daardoor de wervel, die gebroken is, scheeft aangroeit.

Ook met een scheve wervel kan de patiënte leven, maar krijgt er wel een andere kijk op het gezondheidszorg systeem door. Wie is er verantwoordelijk voor dit systeem? De RIVM, de specialisten, die gaag opereren en dat ook openlijk bekennen aan een groep fysiotherapeuten? Een specialist had de praktijk van een collega overgenomen en had alle plaatselijke fysiotherapeuten uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Vijftig mensen waren gekomen.

De arts vertelde over de arthroscopie (kijkoperatie) en dat hij van plan was om het grootste deel van zijn tijd daarmee te vullen. Het duurde niet lang of hij had dat voor elkaar. Elke patiënt, die iets aan zijn knie had, werd op de tafel gelegd voor een kijkoperatie.

Zoals ook menig patiënt met een hernia in de scan gestopt wordt en vervolgens vastgesteld wordt, dat de patiënt een hernia heeft, wat ook met de simpele Lasèque test al vastgesteld was. Tegenwoordig wordt vaak geopereerd, waarna de therapie bemoeilijkt is, omdat de originele toestand niet meer bestaat.

Vroeger, toen er nog niet geopereerd kon worden, kreeg de patiënt met een hernia de opdracht 6 weken plat te gaan en dan weer langzaam te bewegen. Menigeen kan uit die tijd berichten, dat het goed heeft geholpen en dat het plat gaan nog steeds helpt, wanneer de klachten weer de kop op dreigen te steken.

De tijd om plat te gaan wordt niet meer gegeven? Of wil de patiënt die niet hebben, omdat hij dan tot rust komt en zijn leven aan zich voorbij ziet gaan en zich dan herinnert welke 'fouten' hij gemaakt heeft? Welke beslissingen hij liever niet had genomen en wat hij liever niet had ervaren?

Dankzij het covid-19 virus staat de wereld niet stil, maar de aarde beweegt langzamer. De lucht is zuiverder, niet alleen omdat er minder auto gereden wordt, maar ook omdat fabrieken stil gelegd zijn en het hele leven langzamer gaat. Mensen werken thuis, waardoor zij op elkaars lip zitten (behalve natuurlijk als zij alleen wonen, dan zijn zij meer alleen dan normaal) en de relatie op de proef gesteld wordt.

In het artikel van de Volkskrant van donderdag 23 april 2020 “Rigoureus snijden in zorgkosten” wordt geschreven, dat de ambtenaren de noodklok luiden over de uitgaven aan zorg. Het is de vraag, wat de knelpunten zijn.

Zijn de knelpunten het inzetten van personeel of het gebruiken van mechanische hulpmiddelen? De verantwoordelijke van de ziektekostenverzekering, die weigert om een elektrische rolstoel met stafunctie te verstrekken aan een patiënt in coma, is zich niet bewust van het feit, dat deze weigering tot gevolg heeft, dat de patiënt niet in beweging zal komen en dus zijn hele leven lang (hopelijk wordt dat niet beëindigd door iemand, die van mening is, dat dit leven de kosten en moeite van het instand houden niet waard is...) volledig afhankelijk zal zijn van verzorging van anderen.

De weigering van het verstrekken van een elektrische rolstoel komt voort uit het idee, dat daardoor kosten gespaard worden en dat een mechanische rolstoel, die ca. 10% kost van de elektrische, voldoet voor deze patiënt, die de elektrische rolstoel niet zelf kan bedienen, hetgeen als reden gebruikt wordt om de rolstoel niet te verstrekken. Doch het is duidelijk, dat dat niet de reden kan zijn, want de mechanische rolstoel kan de patiënt al helemaal niet zelf bedienen.

De elektrische rolstoel met stafunctie wordt niet verstrekt om kosten te sparen, maar dan wordt alleen gekeken naar de direkte kosten en niet naar de kosten, die op den lange duur gemaakt worden. Wanneer de elektrische rolstoel met stafunctie op de juiste wijze ingesteld is en gebruikt wordt, zal deze helpen om de patiënt in beweging te laten komen en wanneer de patiënt in beweging komt, zal hij wellicht op een gegeven moment in het geheel geen rolstoel meer nodig hebben en kan de elektrische rolstoel aangepast worden voor een andere patiënt.

Soms lijkt het wel, alsof alles nieuw moet zijn. Plastik heeft de wereld veroverd en zorgt er voor, dat de wereld ten onder gaat? Voor alsnog draait de aarde nog en leeft de mens nog, maar hoe lang nog? Van alles en nog wat is elektrisch geworden. Het broodmes, de slagroomklopper, de tandenborstel, de fiets en nog heel veel andere dingen, die ik niet ken en wat betekent dat?

Dat betekent, dat er heel veel meer elektriciteit nodig is dan er nodig zou zijn, wanneer wij de mechanische variant van al deze hulpmiddelen zouden gebruiken. En bovendien zouden we dan fysiek in betere gezondheid zijn, niet naar de sportschool hoeven om op de loopband te rennen of op de elektrische hometrainer te fietsen.

Als alternatief zou de sportschool natuurlijk al zijn apparaten dusdanig kunnen aanpassen, dat in plaats van energie nodig te hebben, de door de sporters opgewekte energie gebruikt wordt om de computer te laten lopen, het mobieltje op te laden of de lampen te laten branden.

Kortom om kosten te drukken moeten niet alleen toekomstige kabinetten opnieuw naar het zorgstelsel kijken, maar een ieder samenwerken zodat in elk afzonderlijk geval de best mogelijke en meest gezonde oplossing gevonden wordt.

En dus niet standaard aan een patiënt pijnstillers verstrekt worden, want niet elke patiënt heeft pijnstillers nodig. Gezien het feit, dat deze pijnstillers wel standaard verstrekt worden, rijst de verdenking, dat dit gebeurt, zodat deze op de rekening gezet kunnen worden. Zoals ook de voorgestelde operatie van de gebroken pols, die meteen afgeblazen werd, toen de patiënt vroeg of het ook mogelijk was om de breuk “conservatief” te behandelen.

Welke patiënt durft een dergelijk voorstel te doen of heeft de kennis om een dergelijke vraag te stellen? Veel patiënten berichten, dat zij zich liever niet hadden laten opereren, maar zoals het toen ging, ging het niet verder en de dokter vragen of zij naar de therapeut mochten, dat durfden zij niet of de dokter weigerde dit.

Misschien zou het helpen om een goed overzicht te krijgen over de kosten in de gezondheidszorg, wanneer er een Gezondheidskantoor opgericht zou worden, waar alle inwoners van Nederland verzekerd zijn voor ziektekosten en dus de premie van ..% van het inkomen naar toe gaat (de veelverdiener betaalt dus meer dan degene, die niets verdient, maar hij houdt ook meer over om van te genieten) en waar alle uitgaven van de gezondheidszorg geregeld worden.

Er zijn dan geen 50 ziektekostenverzekeringen meer nodig, die allemaal hun eigen IT mensen in dienst hebben voor de webpagina, eigen administratieve krachten en andere medewerkers, maar slechts één organisatie, die centraal, met overal voor de burger bereikbare kantoren, alles regelt. Er zijn dan geen verschillende prijzen voor dezelfde operaties of medicijnen en iedereen kan een beroep doen op dezelfde faciliteiten.

Bovendien is dan gemakkelijk vast te stellen, waar welke zorg nodig is en hoe een ieder het beste geholpen kan worden om zo lang mogelijk of zo snel mogelijk zelfstandig te zijn. Geld kan maar een keer worden uitgegeven en het is de vraag, hoeveel mensen je daarvan wilt laten genieten. Een arts of meerdere therapeuten of verpleegsters (mannen hoeven zich niet niet aangesproken te voelen), medicamenten of diëtisten, bewegings- en andere therapeuten, operaties of weken plat liggen of gips of …..?

Het eigen risico verhogen betekent wellicht, dat de burger nog later naar de dokter gaat en in plaats van een paar behandelingen fysiotherapie, ergotherapie, psychotherapie of andere therapie dan operatie nodig heeft of langdurige opname.

Geld speelt geen rol, behalve als je het niet hebt of als je er slechts weinig van hebt. Dan draai je elk dubbeltje om of elke 20 cent, stop je met eten als dat de enige methode is om je schulden te betalen en ben je blij als je betaald werk krijgt. Bijvoorbeeld als ambtenaar.

  Naar boven  


Zondag, 19 april 2020

OUDEREN MOETEN BEWEGEN IN CORONA CRISIS

HELP !

Ik ben 65 jaar en wil me bewegen!!! Ik wil niet dat ik ziek word door een "intelligente lock-down", die bedacht is in de hoop, dat de intensive care afdelingen van de ziekenhuizen niet overbelast worden nu er een covid-19 virus ontdekt is, dat voor menigeen de dood tot gevolg heeft. Niet zoals de griep de dood tot gevolg heeft, maar veel naarder, omdat de patiënt stikt.

Iedereen mag meedenken en meepraten, maar als puntje bij paaltje komt, moet je daarvoor wel toegang hebben tot het internet en dat heeft niet iedereen. Vooral de ouderen, die als risicogroep gezien worden, hebben niet altijd internet thuis en uitkeringsafhankelijken ook niet, evenals degene, die van zijn spaargeld moet zien rond te komen, omdat hij teveel gespaard heeft om vooreerst recht te hebben op bijstand.

Er zijn vele ideeën over hoe de "intelligente lock-down" omgekeerd kan worden tot een "intelligente opening", o.a. dat de gezonde mensen tot 45 jaar weer normaal aan het werk gaan. En dat zou dan betekenen, dat ik thuis moet blijven? Ik ben gezond en zou graag op weerstand tegen het covid-19 virus getest willen worden, want ik kan me niet heugen ooit griep te hebben gehad, maar heb me eind vorig jaar / begin dit jaar beroerd gevoeld, in de tijd dat er nog geen sprake was van een covid-19 virus.

En ik ken vele mensen om mij heen, die hetzelfde vertellen. Voordat het eerste covid-19 / corona virus geval na carnaval 2020 in Tilburg werd vastgesteld, hebben mensen zich knap beroerd gevoeld met klachten, die nu wijzen op het covid 19 / corona virus. En ja, de meesten zijn leeftijdsgenoten, die normaal ook geen griep krijgen, maar dit jaar dus wel ziek of ziekig zijn geweest.

We zullen nooit weten, hoe alles zou zijn gegaan, als de hele wereld door was gegaan met doen alsof er geen covid-19 virus slachtoffers zou maken. Een feit is, dat nu alle ketens, die er waren, verstoord zijn. Een fabriek is niet zonder meer weer te starten, want het is de vraag, of de grondstoffen of benodigde onderdelen te verkrijgen zijn en het is de vraag of er nog wel vraag is naar het produkt, dat de fabriek maakte.

Hoe gaat het de mensen, die als corona-patiënt op de ic hebben gelegen en de ziekte overwonnen hebben? Zijn zij blij, dat zij de ziekte overwonnen hebben of hadden zij liever willen sterven? Soms lijkt het wel alsof de mens niet meer mag sterven. En soms lijkt het wel alsof de mens niet meer mag leven. Vooral, als hij zich niet zichtbaar kan bewegen. Wanneer hij of zij de diagnose "patiënt met onklaar bewustzijn" heeft gekregen. Dan wordt vaak niet meer gedaan dan "pappen en nathouden", wat betekent, dat de behandeling erop gericht is om de toestand van de patiënt in stand te houden.

  Naar boven  


Zaterdag, 18 april 2020

Covid-19 Virus Test

Nederland en de rest van de wereld heeft zich de afgelopen weken rustig gehouden. Wie kon, werkte vanaf thuis, terwijl de kinderen ook thuis waren, omdat de scholen gesloten waren.

Het RIVM vond dat niet nodig, maar ouders en artsen vertrouwden wat dat betreft de wetenschap niet en onder de maatschappelijke druk werden de scholen gesloten.

Wat zullen de gevolgen zijn van het crisismangagment dat ertoe leidt, dat mensen bijna € 400 moeten betalen als zij elkaar dichter dan anderhalve meter naderen en vele mensen zich houden aan de raad van de overheid die is: "BLIJF BINNEN !" ?

Ondanks het mooie weer zetten zij geen voet op hun balkon, de balkondeur en ramen blijven dicht en het lijkt erop, dat er niemand thuis is. Is de bewoner net op tijd naar familie vertrokken om daar opgevangen te worden nu de dagopvang dicht is?

Nee, na vier weken komt er bezoek en heeft de buurvrouw kans om met de bewoner te praten. Hij blijkt al die tijd thuis te zijn geweest. Maakt puzzels en hoopt, dat de anderhalve meter samenleving, waarover intussen gesproken wordt, snel afgeschaft wordt.

Een ieder sterft, dat is iets, wat voor de geboorte al vaststaat. De een voordat hij geboren wordt, een ander zelfs niet op 107-jarige leeftijd door de ziekte, die veroorzaakt is door het Covid-19 virus.

En dus moeten we vaststellen, dat het virus niet de oorzaak van de dood is, maar wat dan wel. Het is waarschijnlijk het moment waarop het virus langskomt en de manier waarop de mens erop reageert.

Helaas wordt nog steeds niet onderzocht, hoeveel mensen daadwerkelijk al het Coronavirus/Covid-19 virus overwonnen hebben. Velen berichten, dat zij nooit griep krijgen, maar dit jaar wel een week of drie zich super beroerd gevoeld hebben en ziek thuis waren of zich wel wat beroerd voelden en toch maar naar het werk gegaan zijn, voordat er überhaupt over een C-virus gesproken werd, laat staan van een Corona-crisis.

Is de economische schade net zo groot als die van een oorlog of zelfs groter? Er wordt niet gesport, alle culturele aktiviteiten zijn afgelast en zelfs Konningsdag mag niet gevierd worden. De grenzen zijn dicht en er lijkt nauwelijks samenspraak tussen de diverse regeringen plaats te vinden, terwijl er tijdens een vogelgriep of mondenklauwzeer epidemie wel internationale samenwerking is, zegt men.

Dankzij bijzondere maatregelen worden ineens extra Intensive Care Bedden, die in de afgelopen jaren wegbezuinigd zijn, weer ingericht om de mogelijke patienten op te vangen.

Wat gebeurt er met patienten, die zich niet meer zichtbaar kunnen bewegen? Hoe lang en hoe worden zij geholpen om in beweging te komen?

  Naar boven  


Dinsdag, 10 maart 2020

Corona Virus Pest

Op de radio wordt gesproken over “sociale onthouding”, waarmee bedoeld wordt, dat je er voor zorgt zo weinig mogelijk fysiek contact met anderen te hebben. Dat moet er voor zorgen, dat het Corona Virus zich zo langzaam mogelijk verspreidt.

In de Verenigde Staten is het Corona Virus ook al aangekomen wordt verteld en, dankzij de besparingen van de afgelopen jaren op o.a. het gezondheidssysteem en wetenschappelijk ondersteunende instanties, bestaat de angst dat het Corona Virus zich zeer snel zal verspreiden.

Er wordt gezegd, dat een oorzaak voor de snelle verspreiding is, dat de Obama Health Care voorziening door President Trump afgeschaft is. Daardoor hebben veel mensen geen ziektekostenverzekering en zijn ook niet verzekerd voor hun inkomen wanneer zij ziek worden. En dus gaan zij, als zij ziek zijn en het enigszins mogelijk is, naar hun werk.

In Nederland zijn er goede sociale voorzieningen, maar veel slechter dan vroeger? Veel mensen zijn gedwongen om ZZP-er te worden en vooral die mensen, die dat niet vrijwillig zijn, zijn er de dupe van. Zij verdienen vaak weinig en worden er nog meer de dupe van als de verplichting om je als ZZP-er te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid, wet wordt zoals voorgesteld is.

Want dan zal het niet zo zijn, dat de sterkste schouders de zwakke schouders ondersteunen en een ieder 0,5 % of 1 % of een ander percentage van het inkomen afdraagt voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering, maar er wordt dan een bedrag vastgesteld, dat door elke ZZP-er maandelijks betaald moet worden. En dat is voor iemand, die € 85,- per week verdient, dan een weekloon of zelfs meer dan een weekloon.

Aangezien een ieder ook al verplicht is om een ziektekostenverzekering af te sluiten, waar ook een vast bedrag voor betaald moet worden, minimaal € 85,-, terwijl er dan ook nog een bedrag per jaar als eigen bijdrage geldt, is de minimum verdiener al 2 weeklonen per maand kwijt aan deze twee verzekeringen.

Het is duidelijk, dat hij of zij niet genoeg overhoudt om de eigen broek op te houden en dus moet de staat bijspringen. Hoe komt het toch, dat er niet per wet geregeld wordt, dat een ieder een bepaald percentage van het inkomen aan de arbeidsongeschiktheidsverzekering en aan de ziektekostenverzekering betaalt (en als er niets verdiend wordt, men dus niets betaalt en toch voor ziektekosten verzekerd is, zoals in Noorwegen)?

Ooit was dat wel het geval, in ieder geval voor verdieners tot een bepaald bedrag, en met weemoed wordt aan deze tijd terug gedacht. Een derde van het loon ging op aan de sociale voorzieningen en de loonbelasting, maar de rest was ruim genoeg voor huur, gas, licht en water, riool en afval en er bleef ook nog wat over om het leven te veraangenamen.

De minimum verdienende kan niet sparen, want zij/hij moet tegenwoordig ca. € 15,- per maand vast bedrag aan afvalstoffenheffing betalen, als watersysteemheffing komt er nog ca. € 5,- per maand bij en als zuiveringsheffing moet de alleenstaande ca. € 4,40 per maand betalen. De netbeheerkosten voor gas en stroom bedragen bijna € 30,- per maand. Dus van de 2 weeklonen, die over waren in het voorbeeld boven, moet nog eens 65 % van het weekloon aan deze heffingen betaald worden. Voor een volksvertegenwoordiger, die deze bedragen vastgesteld heeft, geldt dit natuurlijk niet, want die krijgt ca. 100x zoveel per maand en voor deze volksvertegenwoordiger is € 224,- een schijntje?

Nu wordt er nagedacht over hoe de verspreiding van het Corona Virus vertraagd kan worden. Het is duidelijk, dat met onze mondiale verbindingen, ook het Corona Virus zich makkelijk kan verspreiden. De angst zit er goed in en maakt, dat mensen onbeweeglijk worden. En andere mensen profiteren van de lege straten en de contacten met de mensen, die net als zij, doorgaan met doen waarmee ze bezig zijn.

We kunnen niet zonder elkaar. De taal wordt gebruikt om, tegenwoordig vaak zonder stem dankzij het internet en de mail, met elkaar in contact te zijn en helaas wordt de grammatica van de Nederlandse taal steeds minder toegepast. Een paar voorbeelden uit een brief van een Consulair voorlichter (vind de fouten):

“U dient rekening te houden dat er bepaalde eisen zijn waar u vriendin aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor een Schengenvisum”

“Dit kan u als uitnodigende referent zijn maar ook een willekeurige derde persoon.”

“Aan de hand van de documenten dat uw vriendin indient voor haar visumaanvraag”

of is de Nederlandse spelling zo aangepast, dat er in de bovenstaande zinnen geen fouten staan?

Rond 1953 was er een nieuwe spelling van de Nederlandse taal en werd zoo zo, wasch werd was en moesten vele boeken opnieuw gedrukt worden. Ondertussen is er weer een nieuwe spelling van de Nederlandse taal ingevoerd en maakt, dat de oudere niet meer weet wat juist is.

Voor het Corona Virus geen probleem. Dat heeft geen taalvoorschriften nodig, maar misschien zou het helpen, als een ieder zich 's ochtends, direct na het opstaan, zelf zou behandelen, en 's avonds tijdens het televisie kijken of slapeloos in bed liggend.

Eerst de rechterhand boven op het hoofd en de linker op het voorhoofd. Als beide pulseren gaat de linkerhand naar de punt van de neus. Als beide pulseren, gaat de linkerhand naar de bovenkant van het borstbeen, idem pulseren en linkerhand naar midden borstbeen tot pulseren en linkerhand naar onderste punt borstbeen (maagkuil) tot pulseren en dan linkerhand net boven navel tot pulseren en dan linkerhand op bovenkant schaambeen tot pulseren. En dan is het tijd om, met de linkerhand op de bovenkant van het schaambeen de rechterhand onder het stuitje/staartbeen te leggen totdat beide pulseren.

De eerste keer dat dit gedaan wordt, kan het een tijd duren voordat beide pulseren, maar hoe vaker, hoe sneller de puls komt en dan kan een tweede oefening gedaan worden.

De linkerhand op het stuitje/staartbeen, terwijl de rechterhand onder de binnenknokkel rechts (of wanneer dat te moeilijk is, de binnenkant rechter knie of bovenkant schaambeen) vasthoudt. Wanneer beide punten pulseren, rechterhand op onderkant borstkas links, als puls dan verhuist de linkerhand naar de derde rib rechts, waarbij de rechterhand op de onderkant borstkas links blijft, als beide pulseren, gaat de linkerhand naar midden onder sleutelbeen links.

Deze zelfde reeks ook omgekeerd, waarbij rechts links wordt en omgekeerd.

Een andere oefening

Linker hand onder rechter jukbeen, rechterhand eerst onder midden sleutelbeen rechts, dan (na puls, wat steeds geldt) op voorkant borstkas onderkant ribben links, dan op rug onderkant borstkas links, dan voorkant borstkas onderkant ribben rechts, dan linker lies, dan linker bovenbeen, dan linker kuit, dan linker middelste teen.

Hetzelfde maar dan met rechterhand onder linker jukbeen, en alles omgekeerd, waarbij rechts links wordt en omgekeerd.

middenstroom schouder-lies schouder-lies

Nog een

Linkerhand op midden nek rechts, rechterhand op stuitje/staartbeen, dan na puls, op midden knieholte rechts, dan onder buitenknokkel rechts, dan kleine teen rechts.

Hetzelfde, maar dan rechts = links en links = rechts.

Of

Linkerhand op rechter schouder/nek en rechterhand op rechter lies of omgekeerd.

Linkerhand onder bips en rechterhand op linker schouder/nek of omgekeerd.

Handen om enkel.

stuitje-nek schouder-lies schouder-lies schouder-bil malleoli bds

Als je je verveelt en je handen vrij hebt, kun je elke vinger met de andere hand vasthouden (lichtjes, omsluiten is voldoende) totdat hij pulseert en dan een andere vinger nemen. Als je niet weet welke vinger eerst, knijp dan in het eerste stukje vinger. De vinger, die het meest pijn doet, verheugt zich het meest over aandacht van de andere hand.

vinger I vinger II nederlandse vlag drapeau francais nederlandse vlag

Knijpen in de “zwemvlies” tussen duim en wijsvinger kan goed doen, evenals het vasthouden van de pols of de armen over elkaar met de handen in de oksels.

lever fe2 pols 17 li oksels

Zomaar wat tips, die de moeite van het proberen waard zijn. “Niet geschoten is altijd mis.” Bij deze methode gaat het er om om eventueel de pijnplek op te sporen en dan daar licht de hand (of handen) op te leggen en deze te laten liggen tot er een prettige warmte en pulseren of bewegen ontstaat. “Kortsluiting” met jezelf maken doet wonderen!

Contact: Isabelle Brandenburg M. 0031 617 366 520 of: hpiheiltherapie@googlemail.com

  Naar boven  


Zaterdag, 4 januari 2020

VUURWERK EN VRIJHEID

Oud en Nieuw is weer voorbij, maar de discussie of het afsteken van vuurwerk in de oudejaarsnacht verboden moet worden, is nog niet ten einde. Velen willen het niet verbieden, waarbij het feit, dat het een traditie zou betreffen, vaak als reden wordt genoemd.

Anderen willen het vuurwerk afsteken door burgers laten verbieden, ervan uitgaande, dat er dan niet 17 miljoen Euro aan de koop van het vuurwerk uitgegeven wordt (waardoor menig verkoper zijn eindejaarstoeslag mist en de belastingdienst dus ook) en dat de schade, die door het afsteken van vuurwerk aan mensen en goederen ontstaat, dan ook niet ontstaat.

Dit jaar is weer voor meer mensen met narigheid begonnen door vuurwerk, dat onverwacht te dichtbij kwam en schade veroorzaakte. Oogletsel ontstond vooral bij toeschouwers, die geen vuurwerkbril op hadden.

Ik had geen vuurwerk nodig om oogletsel op te lopen. Aan het rechteroog ontstond schade, toen ik langs een huis liep waar renovatiewerkzaamheden uitgevoerd werden. Er werd staal geslepen en een staalsplinter vloog in mijn oog.

Het deed pijn, veel pijn en na het werk werd dus het oogziekenhuis (gelukkig woonde ik in Den Haag, waar er een was) bezocht. Daar kreeg ik te horen, dat ik geluk gehad had, want het was een staalsplinter, die er met een magneet heel gemakkelijk uit kwam. Een bloedvaatje was geraakt, maar het zicht bleef goed.

Vele jaren later was mijn linkeroog aan de beurt. Niet met oud en nieuw, maar als gevolg van. Na een ongeluk, waarbij onder andere de linker onderarm gebroken werd, werd het gips door de gipser niet voldoende ingesneden toen het verwijderd moest worden. De gipser, die het gips eerder te strak aangelegd had en toen weigerde om het meteen door een wijder gips te vervangen waardoor bewegingsschade is ontstaan, had gezegd, dat ik goed aan mijn arm moest trekken om het uit het gips te krijgen en toen ik dat deed, bleek dat het gips niet goed was ingesneden en mijn arm er dus niet uit kon. Mijn arm vloog naar boven met het gips, dat mijn linker oog beschadigde.

Au, maar het gips moest er eerst maar af. Twee dagen later naar de oogarts, omdat er een zwarte vlek in mijn (tot dat moment beste) oog zat, waar de diagnose gesteld werd, dat de zwarte vlek zou blijven.

Ik prijs mij gelukkig, dat ik slechts deze lichte schade aan mijn ogen heb opgelopen, maar moet eigenlijk niet elke renovatie waarbij staal geslepen verboden worden en geen gips meer gebruikt worden? Nee, het heeft geen zin om van alles en nog wat te verbieden om schade te voorkomen.

Toen er nog geen auto's door de straten reden, kwamen er ook mensen om in het verkeer. Veel ongelukken gebeuren in en om het huis. Alleen maar huizen zonder trap bouwen, zodat de mensen niet meer van de trap kunnen vallen? Het ziet er naar uit, dat als iets je moet overkomen, je het zult beleven.

Waartoe leven wij? Om ons aan verboden te houden of om ervaringen op te doen?

  Naar boven  

2019 verhalen  

2018 en eerdere verhalen  

  HOME hpi
 
Muziek maakt voor
de mens genezing
mogelijk